User Tools

Site Tools


pl:clean_packages

Czyszczenie pakietów

Po usunięciu, zainstalowaniu nowych lub aktualizacji pakietów mogą pojawić się niektóre pakiety, które nie są już potrzebne.

Można je bezpiecznie usunąć z systemu. Każde polecenie musi być uruchamiane z uprawnieniami super użytkownika sudo.

Uruchom:

 sudo apt-get autorove

Po aktualizacji pakietów menedżer pakietów przechowuje wszystkie pakiety deb, nawet jeśli nie są już potrzebne.

Aby usunąć wszystkie stare pakiety deb z systemu (najnowsze wersje deb NIE zostaną usunięte), uruchom:

 sudo apt-get autoclean

Jeśli chcesz usunąć wszystkie pakiety deb z systemu, uruchom:

 sudo apt-get clean

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/clean_packages.txt · Last modified: 2019/08/14 23:00 by pavroo