User Tools

Site Tools


pl:clean_packages

Czyszczenie pakietów

Po usunięciu, zainstalowaniu nowych lub aktualizacji pakietów mogą pojawić się niektóre pakiety, które nie są już potrzebne.

Można je bezpiecznie usunąć z systemu. Każde polecenie musi być uruchamiane z uprawnieniami super użytkownika sudo.

Uruchom:

 sudo apt-get autorove

Po aktualizacji pakietów menedżer pakietów przechowuje wszystkie pakiety deb, nawet jeśli nie są już potrzebne.

Aby usunąć wszystkie stare pakiety deb z systemu (najnowsze wersje deb NIE zostaną usunięte), uruchom:

 sudo apt-get autoclean

Jeśli chcesz usunąć wszystkie pakiety deb z systemu, uruchom:

 sudo apt-get clean

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/clean_packages.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)