User Tools

Site Tools


pl:draco

Draco Desktop Environment

Ze strony projektu:

“Draco to proste i lekkie środowisko graficzne. Chociaż małe, oferuje integrację XDG, usługi i integrację Freedesktop, zarządzanie energią i pamięcią masową, pulpit, panele, obsługę wielu monitorów i wiele więcej. Draco nie zawiera żadnych aplikacji użytkownika.

Draco został opracowany dla i na Slackware Linux, ale jest także kompatybilny z RHEL/CentOS/Fedora i innymi.”

Instalacja (Sparky 5 i nowszy)

 sudo apt install draco-desktop 

Draco desktop vanilla

Draco desktop może być również zainstalowany za pomocą APTus → Desktop, wraz z ustawieniami Sparky.

Draco desktop na Sparky 6

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/draco.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)