User Tools

Site Tools


pl:repository_testing

Repozytoria Sparky linii testowej

Sparky z linii testowej (ciagłej) jest oparty jest na pakietach Debiana z linii testowej.

Repozytorium

Użytkownicy Debiana z gałęzi „testowej” powinni dodać repozytoria Sparky orion (testing) i core, aby uzyskać dostęp do repozytoriów Sparky:

 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/sparky.list

i wklej do pliku:

 deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ orion main
 deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ orion main
 deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ core main

Repozytoria Sparky niestabilne (opcjonalnie):

 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/sparky-unstable.list

i wklej do pliku:

 deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ unstable main
 deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ unstable main

Utwórz plik preferencji:

 sudo nano /etc/apt/preferences.d/sparky

i wklej do pliku:

 package: *
 Pin: release o=SparkyLinux
 Priorytet pinów: 1001

Możesz również zainstalować pakiet „sparky-apt_YYYYMMDD~sparky7”.

Klucz publiczny

Pobierz klucz publiczny Sparky jako pakiet „deb” z:

http://us1.repo.sparkylinux.org/pool/main/s/sparky-keyring/

Następnie go zainstaluj:

 sudo dpkg -i /path/to/sparky-keyring_VERSION_all.deb

lub pobierz klucz ręcznie (należy zainstalować „wget”):

 wget -O - https://repo.sparkylinux.org/sparky.gpg.key | sudo tee /usr/share/keyrings/sparky.gpg.key
pl/repository_testing.txt · Last modified: 2022/02/25 21:42 by pavroo