User Tools

Site Tools


pl:sparky_rescue

Edycja Rescue

Edycja „Rescue” (Ratunkowa) to system operacyjny, który działa tylko w trybie Live DVD/USB (bez instalacji na dysku twardym). System Live zawiera duży zestaw narzędzi do skanowania i naprawy plików, partycji i systemów operacyjnych zainstalowanych na dyskach twardych.

Używa ultra lekkiego menedżera okien Openbox jako domyślnego pulpitu.

Narzędzia dostępne w systemie Live:

 • Kopia zapasowa (tworzenie i przywracanie): Clonezilla, DDRescue + GUI, FSArchive, Grsync, luckyBackup, Partclone, Partimage + Partimage Server
 • Program rozruchowy (naprawa programu rozruchowego GRUB): Boot Repair
 • Chroot (chrootowanie do dystrybucji Linux): Chroot, Chrooter (Sparky Chrooter)
 • Dysk (zarządzanie i partycjonowanie): Cfdisk, Disktype, Fdisk, Gdisk, GParted, Parted, TestDisk
 • Szyfrowanie (szyfrowanie dysków i partycji): Cryptsetup, Tcplay, VeraCrypt, zuluCrypt, zuluMount
 • Pliki (operacje na plikach i katalogach): Eraser (Sparky Eraser), Thunar, Midnight Commander, PhotoRec, Shred, Tux Commander, Wipe, Xarchiver
 • Złośliwe oprogramowanie (skanery wirusów i rootkitów): Chkrootkit, ClamAV, ClamTK, Rkhunter
 • Monitorowanie: top, htop, lxrandr, nmon
 • Sieć (dostęp do współdzielonych folderów MS Windows): samba client
 • Zarządzanie pakietami: APT, RPM, YUM, Zypper
 • Hasła MS Windows (łamacz haseł MS Windows): ophcrack
 • Zdalny pulpit: Gigolo, rdesktop + GUI, Remmina, Instalator TeamViewer
 • Wsparcie dla systemu plików: Reiserfs, Reiser4, ext3/4, iso9660, UDF, XFS, JFS, UFS, HPFS, HFS, HFS+, Time Machine FS, MINIX, MS DOS, NTFS, VFAT. BTRFS, Exfat, F2FS, LVM2, NILFS2
 • Szybka Pomoc

Zestaw dodatkowych narzędzi Edycji Ratunkowej można zainstalować na dowolnym pulpicie/menedżerze okien, za pośrednictwem pakietu meta:

 sparky-meta-rescue

Miej na uwadze, że wiele narzędzi działa tylko w trybie tekstowym i nie ma pozycji w menu. Pełne menu zapewnia „obmenu-generator”, który jest przeznaczony dla menedżera okien Openbox.

Rescue Edition

pl/sparky_rescue.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1