User Tools

Site Tools


pl:sparky_rescue

Edycja Rescue

Edycja „Rescue” (Ratunkowa) to system operacyjny, który działa tylko w trybie Live DVD/USB (bez instalacji na dysku twardym). System Live zawiera duży zestaw narzędzi do skanowania i naprawy plików, partycji i systemów operacyjnych zainstalowanych na dyskach twardych.

Używa ultra lekkiego menedżera okien Openbox jako domyślnego pulpitu.

Narzędzia dostępne w systemie Live:

 • Kopia zapasowa (tworzenie i przywracanie): Clonezilla, DDRescue + GUI, FSArchive, Grsync, luckyBackup, Partclone, Partimage + Partimage Server
 • Program rozruchowy (naprawa programu rozruchowego GRUB): Boot Repair
 • Chroot (chrootowanie do dystrybucji Linux): Chroot, Chrooter (Sparky Chrooter)
 • Dysk (zarządzanie i partycjonowanie): Cfdisk, Disktype, Fdisk, Gdisk, GParted, Parted, TestDisk
 • Szyfrowanie (szyfrowanie dysków i partycji): Cryptsetup, Tcplay, VeraCrypt, zuluCrypt, zuluMount
 • Pliki (operacje na plikach i katalogach): Eraser (Sparky Eraser), Thunar, Midnight Commander, PhotoRec, Shred, Tux Commander, Wipe, Xarchiver
 • Złośliwe oprogramowanie (skanery wirusów i rootkitów): Chkrootkit, ClamAV, ClamTK, Rkhunter
 • Monitorowanie: top, htop, lxrandr, nmon
 • Sieć (dostęp do współdzielonych folderów MS Windows): samba client
 • Zarządzanie pakietami: APT, RPM, YUM, Zypper
 • Hasła MS Windows (łamacz haseł MS Windows): ophcrack
 • Zdalny pulpit: Gigolo, rdesktop + GUI, Remmina, Instalator TeamViewer
 • Wsparcie dla systemu plików: Reiserfs, Reiser4, ext3/4, iso9660, UDF, XFS, JFS, UFS, HPFS, HFS, HFS+, Time Machine FS, MINIX, MS DOS, NTFS, VFAT. BTRFS, Exfat, F2FS, LVM2, NILFS2
 • Szybka Pomoc

Zestaw dodatkowych narzędzi Edycji Ratunkowej można zainstalować na dowolnym pulpicie/menedżerze okien, za pośrednictwem pakietu meta:

 sparky-meta-rescue

Miej na uwadze, że wiele narzędzi działa tylko w trybie tekstowym i nie ma pozycji w menu. Pełne menu zapewnia „obmenu-generator”, który jest przeznaczony dla menedżera okien Openbox.

Rescue Edition

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_rescue.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)