User Tools

Site Tools


pl:install_package

Instalacja nowych pakietów

Ten krótki przewodnik pozwala znaleźć i zainstalować nowe pakiety za pomocą konsoli tekstowej.

Każde polecenie musi być uruchamiane z wyższymi uprawnieniami sudo.

1. Znajdź paczkę:

 sudo apt-cache search nazwa-pakietu

2. Sprawdź, czy pakiet jest zainstalowany i znajdź jego wersję:

 sudo apt-cache policy nazwa-pakietu

3. Zainstaluj pakiet (pakiety):

 sudo apt-get install pakiet1 pakiet2 pakiet3

4. Pakiet „Deb” pobrany z sieci można zainstalować za pomocą narzędzia dpkg:

 cd / ścieżka / do / download / katalogu
 sudo dpkg -i pakiet1.deb pakiet2.deb pakiet3.deb

Jeśli pakiet (pakiety) wymagają dodatkowych zależności, instalacja może zostać przerwana. Aby to naprawić, uruchom:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -f

Listę wszystkich pakietów zainstalowanych w systemie można wygenerować za pomocą polecenia:

  sudo dpkg -l

lub

  sudo dpkg-query -l

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/install_package.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)