User Tools

Site Tools


pl:install_package

Instalacja nowych pakietów

Ten krótki przewodnik pozwala znaleźć i zainstalować nowe pakiety za pomocą konsoli tekstowej.

Każde polecenie musi być uruchamiane z wyższymi uprawnieniami sudo.

1. Znajdź paczkę:

 sudo apt-cache search nazwa-pakietu

2. Sprawdź, czy pakiet jest zainstalowany i znajdź jego wersję:

 sudo apt-cache policy nazwa-pakietu

3. Zainstaluj pakiet (pakiety):

 sudo apt-get install pakiet1 pakiet2 pakiet3

4. Pakiet „Deb” pobrany z sieci można zainstalować za pomocą narzędzia dpkg:

 cd / ścieżka / do / download / katalogu
 sudo dpkg -i pakiet1.deb pakiet2.deb pakiet3.deb

Jeśli pakiet (pakiety) wymagają dodatkowych zależności, instalacja może zostać przerwana. Aby to naprawić, uruchom:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -f

Listę wszystkich pakietów zainstalowanych w systemie można wygenerować za pomocą polecenia:

  sudo dpkg -l

lub

  sudo dpkg-query -l

pl/install_package.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1