User Tools

Site Tools


pl:sparky_compton

Sparky Compton

Sparky Compton to prosty front-end Comptona oparty na Yad.

Compton jest menadżerem kompozycji - forkiem dcompmgr, który jest forkiem xcompmgr.

Instalacja:

 sudo apt-get install sparky-compton

Uruchom Sparky Compton z Menu→ Akcesoria.

Pakiet sparky-compton zapewnia:

  • łatwy sposób na zainstalowanie compton
  • prosty interfejs graficzny z kilkoma opcjami: uruchamianie, zatrzymywanie, ładowanie i edycja pliku konfiguracyjnego
  • przykładowy plik konfiguracyjny, więc nie musisz sam go szukać

Upewnij się, że inny menedżer kompozycji jest wyłączony przed uruchomieniem Compton.

Sparky Compton


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_compton.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)