User Tools

Site Tools


pl:manokwari_desktop

Manokwari Desktop

“Manokwari to pulpit bazujący na GNOME 3 Shell i używajacy Gtk+ oraz HTML5 jako frontend. Manokwari jest domyślnie używany przez dystrybucję BlankOn Linux.”

Instalacja

Manokwari jest kompilowany dla SparkyLinux i może być zainstalowany z repozytoriów Sparky na dwa sposoby:

1. Sparky APTus dostarcza moduł umożliwiajacy zainstalowanie około 20 pulpitów, w tym również Manokwari, obok istniejących już pulpitów.

2. Za pomocą APT:

 sudo apt update
 sudo apt install sparky-desktop-manokwari

Manokwari Desktop

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/manokwari_desktop.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)