User Tools

Site Tools


pl:customize_grub_to_your_liking

Dostosuj grub do swoich potrzeb

Wyedytuj:

 /etc/default/grub

używając:

 sudo nano /etc/default/grub

i zmień:

 “quiet splash”

na:

 “ ”

Usuń —> quiet splash ←– bez usuwania cudzysłowia, z linii polecenia Linux.

Następnie wydaj polecenie:

 sudo update-grub

Edycja (moja) instalacji Sparkylinux JWM

Z:

 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash acpi_osi=Linux”

Na:

 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“acpi_osi=Linux”

Usunięte — quiet splash — bez usuwania cudzysłowia.

Możesz również zmienić czas startu systemu w grub

 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=“0”

Zmien wartość z 10 na 0 tak jak powyżej.

i wykonaj:

 sudo update-grub
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/customize_grub_to_your_liking.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)