User Tools

Site Tools


pl:customize_grub_to_your_liking

Dostosuj grub do swoich potrzeb

Wyedytuj:

 /etc/default/grub

używając:

 sudo nano /etc/default/grub

i zmień:

 “quiet splash”

na:

 “ ”

Usuń —> quiet splash ←– bez usuwania cudzysłowia, z linii polecenia Linux.

Następnie wydaj polecenie:

 sudo update-grub

Edycja (moja) instalacji Sparkylinux JWM

Z:

 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash acpi_osi=Linux”

Na:

 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“acpi_osi=Linux”

Usunięte — quiet splash — bez usuwania cudzysłowia.

Możesz również zmienić czas startu systemu w grub

 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=“0”

Zmien wartość z 10 na 0 tak jak powyżej.

i wykonaj:

 sudo update-grub
This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/customize_grub_to_your_liking.txt · Last modified: 2019/09/05 21:31 by pavroo