User Tools

Site Tools


pl:gdebi

Table of Contents

Gdebi

GDebi nie jest już używany, użyj DEBiTool.

GDebi to narzędzie, które może instalować lokalne pakiety deb (pobrane ręcznie) wraz z instalowaniem jego zależności.

Gdebi działa w trybie tekstowym i i używa interfejsu graficznego.

Gdebi jest preinstalowany we wszystkich wersjach Sparky, jeśli nie, zainstaluj go za pomocą komendy (wszystkie wersje oprócz KDE):

 sudo apt-get install gdebi

Instalacja w wersji Sparky KDE:

 sudo apt-get install gdebi-core gdebi-kde

Tryb tekstowy

Instalacja pliku deb można wykonać w trybie tekstowym za pomocą polecenia:

 sudo gdebi /scieżka-do-pliku/package.deb

Tryb Graficzny

Gdebi w trybie graficznym (GUI) może zainstalować, ponownie zainstalować lub usunąć pakiet.

Aby zainstalować plik deb, wykonaj następujące czynności:

  • kliknij dwukrotnie plik deb lub
  • kliknij prawym przyciskiem myszy plik deb i wybierz „Otwórz za pomocą Instalatora pakietów Gdebi”

i kliknij przycisk Zainstaluj pakiet, aby to zrobić.

Aby ponownie zainstalować lub usunąć zainstalowany pakiet, kliknij dwukrotnie pakiet deb (lub wybierz jak poprzednio) i kliknij przycisk Zainstaluj ponownie (lub Usuń).


pl/gdebi.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1