User Tools

Site Tools


pl:gdebi

Table of Contents

Gdebi

GDebi nie jest już używany, użyj DEBiTool.

GDebi to narzędzie, które może instalować lokalne pakiety deb (pobrane ręcznie) wraz z instalowaniem jego zależności.

Gdebi działa w trybie tekstowym i i używa interfejsu graficznego.

Gdebi jest preinstalowany we wszystkich wersjach Sparky, jeśli nie, zainstaluj go za pomocą komendy (wszystkie wersje oprócz KDE):

 sudo apt-get install gdebi

Instalacja w wersji Sparky KDE:

 sudo apt-get install gdebi-core gdebi-kde

Tryb tekstowy

Instalacja pliku deb można wykonać w trybie tekstowym za pomocą polecenia:

 sudo gdebi /scieżka-do-pliku/package.deb

Tryb Graficzny

Gdebi w trybie graficznym (GUI) może zainstalować, ponownie zainstalować lub usunąć pakiet.

Aby zainstalować plik deb, wykonaj następujące czynności:

  • kliknij dwukrotnie plik deb lub
  • kliknij prawym przyciskiem myszy plik deb i wybierz „Otwórz za pomocą Instalatora pakietów Gdebi”

i kliknij przycisk Zainstaluj pakiet, aby to zrobić.

Aby ponownie zainstalować lub usunąć zainstalowany pakiet, kliknij dwukrotnie pakiet deb (lub wybierz jak poprzednio) i kliknij przycisk Zainstaluj ponownie (lub Usuń).


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/gdebi.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)