User Tools

Site Tools


pl:minimal

MinimalISO

Sparky MinimalISO oferuje 2 różne wersje Sparky: MinimalGUI i MinimalCLI.

MinimalGUI został stworzony przy użyciu Sparky Base Openbox Edition, a MinimalCLI to poprzednia edycja CLI.

Obie pozwalają zainstalować system Live w takiej postaci, w jakiej jest i/lub z wybranym pulpitem i bardzo minimalnym zestawem aplikacji.

Dostępne pulpity za pośrednictwem Sparky Advanced Installer to: awesome, bspwm, Budgie, Cinnamon, Enlightenment, Fluxbox, GNOME Flashback, GNOME Shell, i3, IceWM, JWM, KDE Plasma 5, Lumina, LXDE, LXQt, MATE, Openbox, Pantheon, PekWM, Trinity, Window Maker, Xfce.

Aby zainstalować jeden z pulpitów za pomocą obrazu ISO MinimalGUI, uruchom Sparky Advanced Installer z menu lub w konsoli tekstowej:

 sudo sparky-installer gui

Desktop Installer GUI

Aby zainstalować system z jednym z pulitów przy użyciu obrazu ISO MinimalCLI, uruchom:

 sudo sparky-installer

Desktop Installer CLI

Upewnij się, że połączenie internetowe jest włączone, aby umożliwić instalatorowi pobranie niektórych pakietów z serwerów online. W przeciwnym razie zainstaluje system Live bez zmian. Sprawdź także Edycja Sparky CLI.

Zaawansowany instalator pozwala również wybrać przeglądarkę internetową z listy: Chromium, Dillo, Epiphany, Firefox, Firefox-ESR, IceCat, Konqueror, Midori, NetSurf, Otter, Palemoon, QupZilla, SeaMonkey, Slimjet, TOR Browser, Vivaldi.

Web Browser Installer

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/minimal.txt · Last modified: 2019/08/15 12:01 by pavroo