User Tools

Site Tools


pl:minimal

MinimalISO

Sparky MinimalISO oferuje 2 różne wersje Sparky: MinimalGUI i MinimalCLI.

MinimalGUI został stworzony przy użyciu Sparky Base Openbox Edition, a MinimalCLI to poprzednia edycja CLI.

Obie pozwalają zainstalować system Live w takiej postaci, w jakiej jest i/lub z wybranym pulpitem i bardzo minimalnym zestawem aplikacji.

Dostępne pulpity za pośrednictwem Sparky Advanced Installer to: awesome, bspwm, Budgie, Cinnamon, Enlightenment, Fluxbox, GNOME Flashback, GNOME Shell, i3, IceWM, JWM, KDE Plasma 5, Lumina, LXDE, LXQt, MATE, Openbox, Pantheon, PekWM, Trinity, Window Maker, Xfce.

Aby zainstalować jeden z pulpitów za pomocą obrazu ISO MinimalGUI, uruchom Sparky Advanced Installer z menu lub w konsoli tekstowej:

 sudo sparky-installer gui

Desktop Installer GUI

Aby zainstalować system z jednym z pulitów przy użyciu obrazu ISO MinimalCLI, uruchom:

 sudo sparky-installer

Desktop Installer CLI

Upewnij się, że połączenie internetowe jest włączone, aby umożliwić instalatorowi pobranie niektórych pakietów z serwerów online. W przeciwnym razie zainstaluje system Live bez zmian. Sprawdź także Edycja Sparky CLI.

Zaawansowany instalator pozwala również wybrać przeglądarkę internetową z listy: Chromium, Dillo, Epiphany, Firefox, Firefox-ESR, IceCat, Konqueror, Midori, NetSurf, Otter, Palemoon, QupZilla, SeaMonkey, Slimjet, TOR Browser, Vivaldi.

Web Browser Installer

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/minimal.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)