User Tools

Site Tools


pl:sparky_backlight

Sparky backlight

Sparky Backlight to małe narzędzie, które pozwala zmienić jasność pulpitu za pomocą ikony na panelu.

Narzędzie jest przeznaczone dla małych menedżerów okien, takich jak JWM lub Openbox, ale można go używać na dowolnym pulpicie.

Instalacja:

 sudo apt-get install sparky-backlight

Następnie uruchom ponownie system, aby załadować narzędzie do zasobnika.

Użytkownicy Sparky JWM muszą dodać polecenie:

 /usr/bin/sparky-backlight/opt/tray3/sparky-backlight

do pliku:

 ~ HOME/.jwmrc

Na końcu pliku znajduje się sekcja startowa. Następnie zaloguj się ponownie lub uruchom ponownie JWM.

Sparky Backlight

Sparky Backlight korzysta z Xbacklight, który korzysta z rozszerzenia RandR.

Uzyskaj więcej informacji o Xbacklight za pomocą poleceń:

 xbacklight --help
 man xbacklight

pl/sparky_backlight.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)