User Tools

Site Tools


pl:sparky_special

Edycje specjalne

Oprócz edycji Home i Minimal Sparky oferuje specjalne edycje systemu do różnych zadań specjalnych, takich jak:

  • Edycja GameOver - zawiera lekki pulpit, bardzo dużą liczbę preinstalowanych gier oraz przydatne narzędzia i skrypty. Jest skierowany do graczy.
  • Edycja Multimedia - zawiera duży zestaw narzędzi do tworzenia i edycji stron graficznych, audio, wideo i stron HTML
  • Rescue Edition - system Live zawiera duży zestaw narzędzi do skanowania i naprawy plików, partycji i systemów operacyjnych zainstalowanych na dyskach twardych.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_special.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)