User Tools

Site Tools


pl:download

Informacje o pobieraniu

Aktualne wersje SparkyLinux można pobrać ze strony https://sparkylinux.org/download/

Możesz także pobrać i przetestować nasze wersje rozwojowe z https://sparkylinux.org/download/development/

Jeśli to możliwe, używaj torrentów, aby zmniejszyć obciążenie serwera. :-)


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/download.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)