User Tools

Site Tools


pl:aptus_upgrade_checker

APTus Upgrade Checker & Notifier

Narzędzie sprawdza (w tle) pakiety do aktualizacji i wyświetla powiadomienia na pulpicie.

Instalacja:

 sudo apt update
 sudo apt install sparky-aptus-upgrade-checker

Następnie uruchom ponownie komputer, aby program zaczął działać.

Program nie działa, jeśli:

  • system działa w trybie Live
  • brak aktywnego połączenia z Internetem
  • w systemie jest zainstalowany „sparky-firstrun”

Program jest uruchamiany wraz ze startem systemu i z 30 sekundowym opóźnieniem.

Jeśli program uruchomi się i znajdzie pakiety do uaktualnienia, pozwala uruchomić domyślne narzędzie do aktualizacji Sparky (sparky-aptus-upgrade).

Program używa Yad, więc jest niezależny od pulpitu.


This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/aptus_upgrade_checker.txt · Last modified: 2019/08/17 13:56 by pavroo