User Tools

Site Tools


pl:aptus_upgrade_checker

APTus Upgrade Checker & Notifier

Narzędzie sprawdza (w tle) pakiety do aktualizacji i wyświetla powiadomienia na pulpicie.

Instalacja:

 sudo apt update
 sudo apt install sparky-aptus-upgrade-checker

Następnie uruchom ponownie komputer, aby program zaczął działać.

Program nie działa, jeśli:

  • system działa w trybie Live
  • brak aktywnego połączenia z Internetem
  • w systemie jest zainstalowany „sparky-firstrun”

Program jest uruchamiany wraz ze startem systemu i z 30 sekundowym opóźnieniem.

Jeśli program uruchomi się i znajdzie pakiety do uaktualnienia, pozwala uruchomić domyślne narzędzie do aktualizacji Sparky (sparky-aptus-upgrade).

Program używa Yad, więc jest niezależny od pulpitu.

Harmonogram aktualizacji systemu

Pozwala ustawić dodatkowy czas sprawdzania aktualizacji, który będzie sprawdzał aktualizacje co 1, 2, 4, 8, 12, 24 godziny lub raz w tygodniu, za pomocą menu→ System→ Harmonogram uaktualnień systemu.

Pozwala także wyłączyć/włączyć domyślną aktualizację sprawdzającą przy każdym uruchomieniu systemu.


pl/aptus_upgrade_checker.txt · Last modified: 2021/11/24 00:23 by pavroo