User Tools

Site Tools


pl:mirrors

Serwery lustrzane

Główny serwer repozytoriów zlokalizowany jest w Niemczech:

https://repo.sparkylinux.org

Wymagania

Jeśli chcesz zaoferować serwer lustrzany dla repozytorium pakietów w twojej lokalizacji, wyślij wiadomość na email pavroo(at)onet(dot)eu

Wymagania:

  • w pełni zarządzany vps z dyskiem hard/ssd >= 30GB
  • RAM >= 512MB
  • CPU >= 1
  • dostęp przez ssh
  • zainstalowany Debian 10/11 (preferowany) lub Ubuntu 18.04/20.04 lub CentOS 7/8
  • miesięczny limit transeru > 500GB
  • jeden adres IP4

Niemcy

Serwer lustrzany DE2:

#Sparky core main repository for all Sparky versions/editions:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://de2.repo.sparkylinux.org/ core main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://de2.repo.sparkylinux.org/ core main

#Sparky tyche (oldoldstable) main repository:
deb http://de2.repo.sparkylinux.org/ tyche main
deb-src http://de2.repo.sparkylinux.org/ tyche main

#Sparky nibiru (oldstable) main repository:
deb http://de2.repo.sparkylinux.org/ nibiru main
deb-src http://de2.repo.sparkylinux.org/ nibiru main

#Sparky potolo (stable) main repository:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://de2.repo.sparkylinux.org/ potolo main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://de2.repo.sparkylinux.org/ potolo main

#Sparky orion (testing) main repository:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://de2.repo.sparkylinux.org/ orion main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://de2.repo.sparkylinux.org/ orion main

#Sparky unstable main repository:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://de2.repo.sparkylinux.org/ unstable main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://de2.repo.sparkylinux.org/ unstable main

USA

Serwer lustrzany US1:
#Sparky core main repository for all Sparky versions/editions:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://us1.repo.sparkylinux.org/ core main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://us1.repo.sparkylinux.org/ core main

#Sparky tyche (oldoldstable) main repository:
deb http://us1.repo.sparkylinux.org/ tyche main
deb-src http://us1.repo.sparkylinux.org/ tyche main

#Sparky nibiru (oldstable) main repository:
deb http://us1.repo.sparkylinux.org/ nibiru main
deb-src http://us1.repo.sparkylinux.org/ nibiru main

#Sparky potolo (stable) main repository:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://us1.repo.sparkylinux.org/ potolo main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://us1.repo.sparkylinux.org/ potolo main

#Sparky orion (testing) main repository:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://us1.repo.sparkylinux.org/ orion main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://us1.repo.sparkylinux.org/ orion main

#Sparky unstable main repository:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://us1.repo.sparkylinux.org/ unstable main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] http://us1.repo.sparkylinux.org/ unstable main
pl/mirrors.txt · Last modified: 2022/02/25 21:47 by pavroo