User Tools

Site Tools


pl:mirrors

Serwery lustrzane

Główny serwer repozytoriów zlokalizowany jest w Niemczech:

https://repo.sparkylinux.org

Wymagania

Jeśli chcesz zaoferować serwer lustrzany dla repozytorium pakietów w twojej lokalizacji, wyślij wiadomość na email pavroo(at)onet(dot)eu

Wymagania:

  • w pełni zarządzany vps z dyskiem hard/ssd >= 30GB
  • RAM >= 512MB
  • CPU >= 1
  • dostęp przez ssh
  • zainstalowany Debian 10/11 (preferowany) lub Ubuntu 18.04/20.04 lub CentOS 7/8
  • miesięczny limit transeru > 500GB
  • jeden adres IP4

Niemcy

Serwer lustrzany DE2:

#Sparky core main repository for all Sparky versions/editions:
deb http://de2.repo.sparkylinux.org/ core main
deb-src http://de2.repo.sparkylinux.org/ core main

#Sparky tyche (oldoldstable) main repository:
deb http://de2.repo.sparkylinux.org/ tyche main
deb-src http://de2.repo.sparkylinux.org/ tyche main

#Sparky nibiru (oldstable) main repository:
deb http://de2.repo.sparkylinux.org/ nibiru main
deb-src http://de2.repo.sparkylinux.org/ nibiru main

#Sparky potolo (stable) main repository:
deb http://de2.repo.sparkylinux.org/ potolo main
deb-src http://de2.repo.sparkylinux.org/ potolo main

#Sparky orion (testing) main repository:
deb http://de2.repo.sparkylinux.org/ orion main
deb-src http://de2.repo.sparkylinux.org/ orion main

#Sparky unstable main repository:
deb http://de2.repo.sparkylinux.org/ unstable main
deb-src http://de2.repo.sparkylinux.org/ unstable main

USA

Serwer lustrzany US1:
#Sparky core main repository for all Sparky versions/editions:
deb http://us1.repo.sparkylinux.org/ core main
deb-src http://us1.repo.sparkylinux.org/ core main

#Sparky tyche (oldoldstable) main repository:
deb http://us1.repo.sparkylinux.org/ tyche main
deb-src http://us1.repo.sparkylinux.org/ tyche main

#Sparky nibiru (oldstable) main repository:
deb http://us1.repo.sparkylinux.org/ nibiru main
deb-src http://us1.repo.sparkylinux.org/ nibiru main

#Sparky potolo (stable) main repository:
deb http://us1.repo.sparkylinux.org/ potolo main
deb-src http://us1.repo.sparkylinux.org/ potolo main

#Sparky orion (testing) main repository:
deb http://us1.repo.sparkylinux.org/ orion main
deb-src http://us1.repo.sparkylinux.org/ orion main

#Sparky unstable main repository:
deb http://us1.repo.sparkylinux.org/ unstable main
deb-src http://us1.repo.sparkylinux.org/ unstable main
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/mirrors.txt · Last modified: 2022/01/10 17:57 by pavroo