User Tools

Site Tools


pl:aptus_gamer

Sparky APTus Gamer

Sparky APTus Gamer oferuje łatwy sposób instalowania konsoli do gier, emulatorów i innych narzędzi pomocnych dla graczy. Wszystkie aplikacje można instalować z repozytoriów Debiana, Sparky i innych serwisów.

Sparky APTus Gamer jest wstępnie zainstalowany w wersji Sparky GameOver, ale można go zainstalować w każdej edycji za pomocą polecenia:

 sudo apt-get install sparky-aptus-gamer

Lista narzędzi dostępnych do zainstalowania przez APTus Gamer:

 • AdvanceMENU - nakładka na AdvanceMAME, AdvanceMESS, MAME, MESS, xmame, Raine i inne emulatory
 • Atari800 - emulator systemów 8-bitowych Atari, XE Game System i Atari 5200 SuperSystem
 • DeSmuME - emulator Nintendo DS
 • DOSBox - emulator DOS dla BeOS, Linux, Mac OS X, OS2 i Windows
 • DOSEMU - Emulator DOS dla systemu Linux
 • ePSXe - ulepszony emulator PSX
 • FCEUX - emulator Nintendo Entertainment System (NES), Famicom i Famicom Disk System (FDS)
 • FS-UAE - wieloplatformowy emulator Amigi
 • GNOME Video Arcade - prosty interfejs MAME
 • Hatari - emulator Atari ST, STE, TT i Falcon dla systemu Linux i innych systemów
 • Higan - Emulator dla Nintendos SNES, NES, Gameboy, Gameboy Color i Gameboy Advance
 • Kega_Fusion - Sega SG/SC/SF, Master System, Game Gear, Genesis/Megadrive, SVP, Pico, SegaCD/MegaCD emulator
 • MAME - Emulator sprzętowy, który wiernie odtwarza zachowanie wielu automatów zręcznościowych
 • Mednafen - Atari Lynx, GameBoy, NES, SNES, PC-FX, Sega, Sony PlayStation i inne systemy
 • MESS - Emulator dla różnych konsol i systemów komputerowych
 • Nestopia - emulator Nintendo Entertainment System/Famicom
 • PCSX - emulator Sony PlayStation
 • PlayOnLinux - interfejs dla Wine
 • PPSSPP - PPSSPP to emulator PSP typu open source dostępny dla systemów Windows, MacOS, Linux i Android
 • Steam - program uruchamiający usługę dystrybucji oprogramowania Steam - instalator OnLine
 • Stella - Emulator Atari 2600 dla SDL i systemu X Window
 • VisualBoyAdvance - w pełni funkcjonalny emulator Game Boy Advance
 • Virtual Jaguar - wieloplatformowy emulator konsoli Jaguar firmy Atari
 • Wine - implementacja Windows API
 • Winetricks - „menedżer pakietów” skryptu powłoki POSIX dla WINE, aby łatwo zainstalować oprogramowanie Windows
 • Yabause - emulator Sega Saturn
 • ZSNES - Emulator systemu rozrywki Super Nintendo

 Sparky APTus Gamer


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/aptus_gamer.txt · Last modified: 2019/08/19 14:12 by pavroo