User Tools

Site Tools


pl:faq

FAQ

Oświadczenie

Treści są dostarczane „takie, jakie są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji poprawności i przydatności do określonego przedmiotu. Całe ryzyko związane z jakością i dokładnością treści spoczywa na Tobie. Jeśli treść okaże się niespełniająca normy, ponosisz koszty wszystkich niezbędnych przeglądów, napraw lub poprawek.

Czy Sparky jest bezpłatny?

Tak, Sparky był, jest i zawsze będzie bezpłatny.

Jaka jest licencja?

Sparky jest publikowany na różnych licencjach:

  • głównie GNU GPL i podobne
  • niektóre pakiety w ramach CC
  • niektóre pakiety zastrzeżone

Aby się dowiedzieć, sprawdź licencje pakietów w katalogu /usr/share/doc/.

Kopie licencji znajdują się w katalogu /usr/share/common-licencje/.

Czy mogę dokonać modyfikacji Sparky?

Dostosowuj Sparky i pamiętaj o dwóch prostych zasadach:

  • Zmień nazwę obrazu ISO, dodając „społeczność”, „niestandardowy”, „nieoficjalny” lub „remiks” dla nazwy nowego spinu.
  • Daj ludziom znać, że wykonałeś „nieoficjalny” remiks, który wykonałeś TY a NIE członkowie zespołu deweloperów SparkyLinux.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/faq.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)