User Tools

Site Tools


pl:start

This is an old revision of the document!


Sparky Wiki

Witamy w SparkyLinux Wiki, źródle dokumentacji SparkyLinux.

<dokuteaser>

O SparkyLinux

Zarządzanie pakietami

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą konsoli tekstowej.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika.

Narzędzia Sparky

Tłumaczenie

Pomóż w tłumaczeniu narzędzi Sparky.

</dokuteaser>

<dokuteaser>

Edycje SparkyLinux

Instalacja SparkyLinux

Pulpity Sparky

Używanie SparkyLinux

Znajdź przydatne wskazówki.

Tryb Live

Sieć

Biuro

System

Wirtualizacja

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/start.1583449844.txt.gz · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)