User Tools

Site Tools


pl:start

This is an old revision of the document!


startSectionEdit: $data "plugin_dokuteaser_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_dokuteaser_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_dokuteaser_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_dokuteaser_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.

Sparky Wiki

Witamy w SparkyLinux Wiki, źródle dokumentacji SparkyLinux.

O SparkyLinux

Podstawowe informacje o Sparky.

Zarządzanie pakietami

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą konsoli tekstowej.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika.

Narzędzia Sparky

Jakie są i jak z nich korzystać.

Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą APTus

Sparkowe narzędzia do różnych zadań.

Tłumaczenie

Pomóż w tłumaczeniu narzędzi Sparky.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/start.1581035045.txt.gz · Last modified: 2020/02/07 01:24 by pavroo