User Tools

Site Tools


pl:sparky_backup_core

Sparky Backup Core

Sparky Backup Core umożliwia wykonanie kopii zapasowej obecnej instalacji Sparky oraz wygenerowanie obrazu iso. To narzędzie bazuje na Remastersys i jest jego forkiem.

Instalacja

 sudo apt-get install sparky-backup-core

Narzędzia

Sparky Backup Core dostarcza dwa narzędzia:

  • Sparky Backup - narzędzie linii poleceń, które tworzy nowy obraz iso.
  • SparkyLinux Installer - tekstowy i graficzny, bazujący na Yad instalator systemu live, który umożliwia zainstalowanie Sparky na nowej partycji, dysku lub komputerze. To narzędzie nosi nazwę Sparky Advanced Installer i jest dostępne we wszystkich obrazach iso Sparky.

Użycie

Użycie narzędzia 'sparkybackup' w trybie tekstowym możliwe jest tylko w trybie ręcznym, przygotowania muszą być wykonane krok po kroku, przed rozpoczęciem procesu budowy iso.

Krok 1 - Podstawowa Konfiguracja

Konfiguracja narzędzia jest umieszczona w katalogu /etc :

 /etc/sparkybackup/sparkybackup.conf

Wyedytuj ten plik przy użyciu edytora tekstu, z prawami administratora systemu, zmieniając opcje według swoich potrzeb:

  • a. - Katalog roboczy (potrzebujesz do 20 GB przestrzeni dysku na utworzenie obrazu iso 4GB):
 WORKDIR="/home/sparkybackup-sys"
  • b. - Nazwa dla systemu live:
 LIVECDLABEL="SparkyLinux"
  • c. - Nazwa nowego obrazu iso:
 CUSTOMISO="sparkylinux-4.6-arch-desktop.iso"

etc.

Sugeruję aby nie zmieniać nazwy użytkownika live, zostaw ją taką jaka jest (live).

Krok 2 - Konfiguracja pulpitu

Konfiguracja twojego pulpitu powinna być skopiowana do katalogu /etc/skel co umoźliwi użycie jej w systemie live.

Skopiuj (jako administrator) konfigurację śrdowiska graficznego lub menadżera okien do skel, na przykład:

JWM:

 sudo cp ~/HOME/.jwmrc /etc/skel/

Openbox:

 sudo cp ~/HOME/.config/openbox/* /etc/skel/.config/openbox/

etc., etc.

Sub-katalog musi istnieć w katalogu 'skel'.

Krok 3 - Proces budowania

Po zastosowaniu własnych ustawień i konfiguracji, proces budowania można rozpocząć poleceniem:

 sudo sparkybackup dist

Po zakończeniu procesu budowy, nowy obraz iso, lista pakietów i plik z sumami kontrolnymi bedzie dostępny w twoim katalogu roboczym. Skopiuj je do innego folderu zanim rozpoczniesz budowę kolejnego obrazu iso.

Krok 4 - Sprzątanie

Po zakończeniu procesu budowy i skopiowaniu utworzonych plików do innego katalogu, MUSISZ wyczyścić katalog roboczy PRZED rzopoczęciem tworzenia kolejnego iso:

 sudo sparkybackup clean

Skróty klawiszowe

Począwszy od wersji 20171009, narzędzie zostało wyposażone w skrót o nazwie “spb”, na przykład:

  • spb dist = sparkybackup dist
  • spb clean = sparkybackup clean
  • spb edit = nano /etc/sparkybackup/sparkybackup.conf
  • spb cache = apt-get autoremove + apt-get clean + aptitude purge ~c

Zapoznaj się również ze stroną Tricks & Tips.


This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_backup_core.txt · Last modified: 2020/03/12 14:48 by pavroo