User Tools

Site Tools


pl:sparky_backup_core

Sparky Backup Core

Sparky Backup Core umożliwia wykonanie kopii zapasowej obecnej instalacji Sparky oraz wygenerowanie obrazu iso. To narzędzie bazuje na Remastersys i jest jego forkiem.

Instalacja

 sudo apt-get install sparky-backup-core

Narzędzia

Sparky Backup Core dostarcza dwa narzędzia:

  • Sparky Backup - narzędzie linii poleceń, które tworzy nowy obraz iso.
  • SparkyLinux Installer - tekstowy i graficzny, bazujący na Yad instalator systemu live, który umożliwia zainstalowanie Sparky na nowej partycji, dysku lub komputerze. To narzędzie nosi nazwę Sparky Advanced Installer i jest dostępne we wszystkich obrazach iso Sparky.

Użycie

Użycie narzędzia 'sparkybackup' w trybie tekstowym możliwe jest tylko w trybie ręcznym, przygotowania muszą być wykonane krok po kroku, przed rozpoczęciem procesu budowy iso.

Krok 1 - Podstawowa Konfiguracja

Konfiguracja narzędzia jest umieszczona w katalogu /etc :

 /etc/sparkybackup/sparkybackup.conf

Wyedytuj ten plik przy użyciu edytora tekstu, z prawami administratora systemu, zmieniając opcje według swoich potrzeb:

  • a. - Katalog roboczy (potrzebujesz do 20 GB przestrzeni dysku na utworzenie obrazu iso 4GB):
 WORKDIR="/home/sparkybackup-sys"
  • b. - Nazwa dla systemu live:
 LIVECDLABEL="SparkyLinux"
  • c. - Nazwa nowego obrazu iso:
 CUSTOMISO="sparkylinux-4.6-arch-desktop.iso"

etc.

Sugeruję aby nie zmieniać nazwy użytkownika live, zostaw ją taką jaka jest (live).

Krok 2 - Konfiguracja pulpitu

Konfiguracja twojego pulpitu powinna być skopiowana do katalogu /etc/skel co umoźliwi użycie jej w systemie live.

Skopiuj (jako administrator) konfigurację śrdowiska graficznego lub menadżera okien do skel, na przykład:

JWM:

 sudo cp ~/HOME/.jwmrc /etc/skel/

Openbox:

 sudo cp ~/HOME/.config/openbox/* /etc/skel/.config/openbox/

etc., etc.

Sub-katalog musi istnieć w katalogu 'skel'.

Krok 3 - Proces budowania

Po zastosowaniu własnych ustawień i konfiguracji, proces budowania można rozpocząć poleceniem:

 sudo sparkybackup dist

Po zakończeniu procesu budowy, nowy obraz iso, lista pakietów i plik z sumami kontrolnymi bedzie dostępny w twoim katalogu roboczym. Skopiuj je do innego folderu zanim rozpoczniesz budowę kolejnego obrazu iso.

Krok 4 - Sprzątanie

Po zakończeniu procesu budowy i skopiowaniu utworzonych plików do innego katalogu, MUSISZ wyczyścić katalog roboczy PRZED rzopoczęciem tworzenia kolejnego iso:

 sudo sparkybackup clean

Skróty klawiszowe

Począwszy od wersji 20171009, narzędzie zostało wyposażone w skrót o nazwie “spb”, na przykład:

  • spb dist = sparkybackup dist
  • spb clean = sparkybackup clean
  • spb edit = nano /etc/sparkybackup/sparkybackup.conf
  • spb cache = apt-get autoremove + apt-get clean + aptitude purge ~c

Zapoznaj się również ze stroną Tricks & Tips.


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_backup_core.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)