User Tools

Site Tools


pl:tricks_tips

Sparky Backup System - Sztuczki & Porady

Kilka porad, które pomogą w tworzeniu obrazu iso i wyeliminuja potencjalne problemy.

Porada 1

Skrypt może zbudować obraz ISO ze skompresowanego systemu plików squashfs (wykonany podczas całego procesu), który NIE MOŻE być większy niż 3,99 GB. Jeśli proces budowania zakończy się komunikatem:

  Skompresowany system plików jest większy niż specyfikacja iso9660 zezwala na jeden plik, musisz spróbować zmniejszyć ilość danych, których kopię zapasową tworzysz i spróbować ponownie.

musisz usunąć/odinstalować niektóre rzeczy z systemu i spróbować ponownie.

Porada 2

Narzędzie buduje domyślnie system ISO dla maszyn z BIOS-em. Jeśli chcesz zbudować obraz ISO, który będzie kompatybilny z BIOS i UEFI, musisz:

  • a. - Utworzyć katalog 'offline' w katalogu domowym:

sudo mkdir -p /home/offline

  • b. - Zmienić właściciela tego folderu na swojego (opcjonalnie, można zarządzać jako root):

sudo chown -R $USER:$USER /home/offline

(zmień $USER na swoją nazwę użytkownika)

  • c. - Pobierz pakiety deb z repozytoriów Debiana (testowego jesli budujesz Sparky bazujący na Debianie 'testing'; lub stabilnego jeśli budujesz Sparky bazujący na Debianie 'stable'):

64bit (amd64): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-amd64, grub-efi-amd64-bin, libefiboot1, libefivar1

32bit (i386): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-ia32, grub-efi-ia32-bin, libefiboot1, libefivar1

i umieść je w katalogu /home/offline.

Pakiety deb muszą być tej samej architektury systemu, z której robisz obraz iso.

Porada 3

Nie umieszczaj dużo plików w katalogu /etc/skel . Duża ilość uszkadza konfigurację użytkownika systemu live i system nie uruchamia się poprawnie.

Najlepszym sposobem jest przeniesienie do skel tylko plików konfiguracyjnych pulpitu (jeśli istnieją).

Porada 4

Jeśli twoja maszyna ma kilka (lub więcej) lat i nie radzi sobie z silną kompresją „xz”, zmień ją na „gz”. Działa szybciej, ale tworzy o 20-30% większy obraz ISO niż przy użyciu „xz”.

Aby zmienić typ kompresji, edytuj plik konfiguracyjny (dowolnym edytorem tekstowym):

 sudo nano /etc/sparkybackup/sparkybackup.conf

i zmień poniższą linię:

 SQUASHFSOPTS="-no-recovery -comp xz -always-use-fragments -b 1M"

na:

 SQUASHFSOPTS="-no-recovery -always-use-fragments -b 1M"

Porada 5

Użyte pliki osobiste do konfiguracji (tapety, motywy, ikony itp.) muszą być umieszczone w katalogach systemowych, ale NIE w twoim /home - nie zostaną skopiowane do nowego katalogu iso.

Umieść swoje rzeczy w innych katalogach, na przykład:

/opt/

/usr/share/wallpapers/

/usr/share/themes/

Porada 6

Wyczyść pamięć podręczną APT przed utworzeniem nowego obrazu ISO, aby zmniejszyć jego rozmiar:

 sudo apt-get autoremove
 sudo apt-get clean

lub

 sudo spb cache

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/tricks_tips.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)