User Tools

Site Tools


pl:tricks_tips

Sparky Backup System - Sztuczki & Porady

Kilka porad, które pomogą w tworzeniu obrazu iso i wyeliminuja potencjalne problemy.

Porada 1

Skrypt może zbudować obraz ISO ze skompresowanego systemu plików squashfs (wykonany podczas całego procesu), który NIE MOŻE być większy niż 3,99 GB. Jeśli proces budowania zakończy się komunikatem:

  Skompresowany system plików jest większy niż specyfikacja iso9660 zezwala na jeden plik, musisz spróbować zmniejszyć ilość danych, których kopię zapasową tworzysz i spróbować ponownie.

musisz usunąć/odinstalować niektóre rzeczy z systemu i spróbować ponownie.

Porada 2

Narzędzie buduje domyślnie system ISO dla maszyn z BIOS-em. Jeśli chcesz zbudować obraz ISO, który będzie kompatybilny z BIOS i UEFI, musisz:

  • a. - Utworzyć katalog 'offline' w katalogu domowym:

sudo mkdir -p /home/offline

  • b. - Zmienić właściciela tego folderu na swojego (opcjonalnie, można zarządzać jako root):

sudo chown -R $USER:$USER /home/offline

(zmień $USER na swoją nazwę użytkownika)

  • c. - Pobierz pakiety deb z repozytoriów Debiana (testowego jesli budujesz Sparky bazujący na Debianie 'testing'; lub stabilnego jeśli budujesz Sparky bazujący na Debianie 'stable'):

64bit (amd64): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-amd64, grub-efi-amd64-bin, libefiboot1, libefivar1

32bit (i386): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-ia32, grub-efi-ia32-bin, libefiboot1, libefivar1

i umieść je w katalogu /home/offline.

Pakiety deb muszą być tej samej architektury systemu, z której robisz obraz iso.

Porada 3

Nie umieszczaj dużo plików w katalogu /etc/skel . Duża ilość uszkadza konfigurację użytkownika systemu live i system nie uruchamia się poprawnie.

Najlepszym sposobem jest przeniesienie do skel tylko plików konfiguracyjnych pulpitu (jeśli istnieją).

Porada 4

Jeśli twoja maszyna ma kilka (lub więcej) lat i nie radzi sobie z silną kompresją „xz”, zmień ją na „gz”. Działa szybciej, ale tworzy o 20-30% większy obraz ISO niż przy użyciu „xz”.

Aby zmienić typ kompresji, edytuj plik konfiguracyjny (dowolnym edytorem tekstowym):

 sudo nano /etc/sparkybackup/sparkybackup.conf

i zmień poniższą linię:

 SQUASHFSOPTS="-no-recovery -comp xz -always-use-fragments -b 1M"

na:

 SQUASHFSOPTS="-no-recovery -always-use-fragments -b 1M"

Porada 5

Użyte pliki osobiste do konfiguracji (tapety, motywy, ikony itp.) muszą być umieszczone w katalogach systemowych, ale NIE w twoim /home - nie zostaną skopiowane do nowego katalogu iso.

Umieść swoje rzeczy w innych katalogach, na przykład:

/opt/

/usr/share/wallpapers/

/usr/share/themes/

Porada 6

Wyczyść pamięć podręczną APT przed utworzeniem nowego obrazu ISO, aby zmniejszyć jego rozmiar:

 sudo apt-get autoremove
 sudo apt-get clean

lub

 sudo spb cache

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/tricks_tips.txt · Last modified: 2020/03/12 16:28 by pavroo