User Tools

Site Tools


pl:sparky_backup_sys

Sparky Backup Sys

Sparky Backup Sys to bazujący na Yad graficzny interfejs dla Sparky Backup Core, który pozwala na utworzenie kopii zapasowej systemu Sparky wraz z obrazem iso.

To narzędzie bazuje na Remastersys-GUI i jest jego forkiem.

Instalacja

 sudo apt-get install sparky-backup-sys

Sparky Backup Sys GUI

Użycie

Info

Opcja Info dostarcza podstawowych informacji o narzędziu.

EFI

Opcja EFI dostarcza informacji o wsparciu EFI, jeśli chcesz utworzyć obraz iso, który będzie można uruchomić na maszynach wyposażonych w UEFI.

Najważniejszą sprawą jest pobranie pakietów grub-efi z repozytoriów Debiana:

* 64bit (amd64): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-amd64, grub-efi-amd64-bin, libefiboot1, libefivar1

* 32bit (i386): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-ia32, grub-efi-ia32-bin, libefiboot1, libefivar1

i umieszczenie ich w katalogu /home/offline ;

64bit (amd64): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-amd64, grub-efi-amd64-bin, libefiboot1, libefivar1

32bit (i386): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-ia32, grub-efi-ia32-bin, libefiboot1, libefivar1

Zobacz również: Sparky Backup System - Tricks & Tips - Tip2

Edycja Backup-u

Opcja Edit backup pozwala na konfigurację opcji dla systemu live, np.:

  • a. - Katalog roboczy (potrzeba 20 GB przestrzeni dysku aby utworzyć obraz iso 4GB):
 WORKDIR="/home/sparkybackup-sys"
  • b. - Nazwa systemu live:
 LIVECDLABEL="SparkyLinux"
  • c. - Nazwa obrazu iso:
 CUSTOMISO="sparkylinux-4.6-arch-desktop.iso"

etc.

Edycja Instalatora

Opcja Edit Installer umożliwia zmianę grup dla użytkownika docelowego.

Jesli nie jesteś pewny, pozostaw tę opcję bez zmian.

Czyszczenie Cache

Opcja Clean Cache usuwa wszystkie pobrane pakiety deb z twojego system, co zredukuje rozmiar obrazu iso.

Ta opcja używa polecenia:

 apt-get clean

ISO

Opcja ISO rozpoczyna proses budowania obrazu iso.

W zależności od mocy obliczeniowej twojej maszyny i rozmiaru obrazu iso, proces budowy może potrwać od 15 minut do 1 godziny lub… ?

Po zakończeniu procesu budowy, skopiuj obraz iso, listę pakietów, sumy kontrolne i plik logów budowy do innej lokalizacji.

Czyszczenie

Opcja Clear usuwa wszystkei pliki z katalogu roboczego.

Uruchom tę opcję za każdym razem po zbudowaniu obrazu iso a przed budową kolejnego.

Wyświetl log

Opcja Viewlog otwiera log z budowy iso z katalogu roboczego (jeśli istnieje).

Zobacz również stronę Tricks & Tips.


This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_backup_sys.txt · Last modified: 2020/03/12 16:08 by pavroo