User Tools

Site Tools


pl:sparky_backup_sys

Sparky Backup Sys

Sparky Backup Sys to bazujący na Yad graficzny interfejs dla Sparky Backup Core, który pozwala na utworzenie kopii zapasowej systemu Sparky wraz z obrazem iso.

To narzędzie bazuje na Remastersys-GUI i jest jego forkiem.

Instalacja

 sudo apt-get install sparky-backup-sys

Sparky Backup Sys GUI

Użycie

Info

Opcja Info dostarcza podstawowych informacji o narzędziu.

EFI

Opcja EFI dostarcza informacji o wsparciu EFI, jeśli chcesz utworzyć obraz iso, który będzie można uruchomić na maszynach wyposażonych w UEFI.

Najważniejszą sprawą jest pobranie pakietów grub-efi z repozytoriów Debiana:

* 64bit (amd64): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-amd64, grub-efi-amd64-bin, libefiboot1, libefivar1

* 32bit (i386): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-ia32, grub-efi-ia32-bin, libefiboot1, libefivar1

i umieszczenie ich w katalogu /home/offline ;

64bit (amd64): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-amd64, grub-efi-amd64-bin, libefiboot1, libefivar1

32bit (i386): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-ia32, grub-efi-ia32-bin, libefiboot1, libefivar1

Zobacz również: Sparky Backup System - Tricks & Tips - Tip2

Edycja Backup-u

Opcja Edit backup pozwala na konfigurację opcji dla systemu live, np.:

  • a. - Katalog roboczy (potrzeba 20 GB przestrzeni dysku aby utworzyć obraz iso 4GB):
 WORKDIR="/home/sparkybackup-sys"
  • b. - Nazwa systemu live:
 LIVECDLABEL="SparkyLinux"
  • c. - Nazwa obrazu iso:
 CUSTOMISO="sparkylinux-4.6-arch-desktop.iso"

etc.

Edycja Instalatora

Opcja Edit Installer umożliwia zmianę grup dla użytkownika docelowego.

Jesli nie jesteś pewny, pozostaw tę opcję bez zmian.

Czyszczenie Cache

Opcja Clean Cache usuwa wszystkie pobrane pakiety deb z twojego system, co zredukuje rozmiar obrazu iso.

Ta opcja używa polecenia:

 apt-get clean

ISO

Opcja ISO rozpoczyna proses budowania obrazu iso.

W zależności od mocy obliczeniowej twojej maszyny i rozmiaru obrazu iso, proces budowy może potrwać od 15 minut do 1 godziny lub… ?

Po zakończeniu procesu budowy, skopiuj obraz iso, listę pakietów, sumy kontrolne i plik logów budowy do innej lokalizacji.

Czyszczenie

Opcja Clear usuwa wszystkei pliki z katalogu roboczego.

Uruchom tę opcję za każdym razem po zbudowaniu obrazu iso a przed budową kolejnego.

Wyświetl log

Opcja Viewlog otwiera log z budowy iso z katalogu roboczego (jeśli istnieje).

Zobacz również stronę Tricks & Tips.


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_backup_sys.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)