User Tools

Site Tools


pl:upgrade_7_to_8

Aktualizacja Sparky z 7 do 8

Powinno zadziałać bez problemów, lecz pamiętaj: Robisz to na własne ryzyko!

Aby zaktualizować Sparky 7 do 8:

1. Wykonaj kopię zapasową swoich osobistych plików na zewnętrzny dysk lub partycję.

2. Zmień repozytoria Debiana z bookworm na trixie, w pliku:

 /etc/apt/sources.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb http://deb.debian.org/debian trixie main contrib non-free non-free-firmware
 deb-src http://deb.debian.org/debian trixie main contrib non-free non-free-firmware
 deb http://security.debian.org/debian-security/ trixie-security/updates main contrib non-free non-free-firmware
 deb-src http://security.debian.org/debian-security/ trixie-security/updates main contrib non-free non-free-firmware
 deb http://deb.debian.org/debian trixie-updates main contrib non-free non-free-firmware
 deb-src http://deb.debian.org/debian trixie-updates main contrib non-free non-free-firmware
 deb http://deb-multimedia.org/ trixie main non-free

3. Zmień repozytoria Sparky z orion na sisters, w pliku:

 /etc/apt/sources.list.d/sparky.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ sisters main
 deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/sparky.gpg.key] https://repo.sparkylinux.org/ sisters main

4. Odśwież listę pakietów:

 sudo apt update

5. Wykonaj aktualizację dystrybucji:

 sudo apt full-upgrade

Jeśli wystąpi jakiś problem:

 sudo dpkg-reconfigure -a
 sudo apt install -f
pl/upgrade_7_to_8.txt · Last modified: 2023/06/18 16:46 by pavroo