User Tools

Site Tools


pl:upgrade_4_to_5

Aktualizacja Sparky z 4 do 5

Powinno zadziałać bez problemów, lecz pamiętaj: Robisz to na własne ryzyko!

Aby zaktualizować Sparky 4 do 5:

1. Wykonaj kopię zapasową swoich osobistych plików na zewnętrzny dysk lub partycję.

2. Zmień repozytoria Debiana z stretch na buster, w pliku:

 /etc/apt/sources.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
 deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
 deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
 deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
 deb http://security.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
 deb-src http://security.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
 deb http://www.deb-multimedia.org/ buster main non-free

3. Zmień repozytoria Sparky z tyche na nibiru, w pliku:

 /etc/apt/sources.list.d/sparky.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb https://repo.sparkylinux.org/ nibiru main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ nibiru main

4. Odśwież listę pakietów:

 sudo apt update

5. Zainstaluj pakiet sparky5-apt, który musi usunąc sparky4-apt:

 sudo apt install sparky5-apt

6. Ponownie odśwież listę pakietów:

 sudo apt update

7. Wykonaj aktualizację dystrybucji:

 sudo apt full-upgrade

Jeśli wystąpi jakiś problem:

 sudo dpkg-reconfigure -a
 sudo apt install -f
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/upgrade_4_to_5.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)