User Tools

Site Tools


pl:upgrade_4_to_5

Aktualizacja Sparky z 4 do 5

Powinno zadziałać bez problemów, lecz pamiętaj: Robisz to na własne ryzyko!

Aby zaktualizować Sparky 4 do 5:

1. Wykonaj kopię zapasową swoich osobistych plików na zewnętrzny dysk lub partycję.

2. Zmień repozytoria Debiana z stretch na buster, w pliku:

 /etc/apt/sources.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
 deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
 deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
 deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
 deb http://security.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
 deb-src http://security.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
 deb http://www.deb-multimedia.org/ buster main non-free

3. Zmień repozytoria Sparky z tyche na nibiru, w pliku:

 /etc/apt/sources.list.d/sparky.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb https://repo.sparkylinux.org/ nibiru main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ nibiru main

4. Odśwież listę pakietów:

 sudo apt update

5. Zainstaluj pakiet sparky5-apt, który musi usunąc sparky4-apt:

 sudo apt install sparky5-apt

6. Ponownie odśwież listę pakietów:

 sudo apt update

7. Wykonaj aktualizację dystrybucji:

 sudo apt full-upgrade

Jeśli wystąpi jakiś problem:

 sudo dpkg-reconfigure -a
 sudo apt install -f
pl/upgrade_4_to_5.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1