User Tools

Site Tools


pl:upgrade_5_to_6

Aktualizacja Sparky z 5 do 6

Powinno zadziałać bez problemów, lecz pamiętaj: Robisz to na własne ryzyko!

Aby zaktualizować Sparky 5 do 6:

1. Wykonaj kopię zapasową swoich osobistych plików na zewnętrzny dysk lub partycję.

2. Zmień repozytoria Debiana z buster na bullseye, w pliku:

 /etc/apt/sources.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
 deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
 deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security/updates main contrib non-free
 deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security/updates main contrib non-free
 deb http://deb-multimedia.org/ bullseye main non-free

3. Zmień repozytoria Sparky z nibiru na potolo, w pliku:

 /etc/apt/sources.list.d/sparky.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb https://repo.sparkylinux.org/ potolo main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ potolo main

4. Odśwież listę pakietów:

 sudo apt update

5. Zainstaluj pakiet sparky-apt_YYYYMMDD~sparky6 & sparky-core_6.YYYYMMDD, który musi usunąc sparky5-apt:

 sudo apt install sparky-apt sparky-core

6. Ponownie odśwież listę pakietów:

 sudo apt update

7. Wykonaj aktualizację dystrybucji:

 sudo apt full-upgrade

Jeśli wystąpi jakiś problem:

 sudo dpkg-reconfigure -a
 sudo apt install -f
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/upgrade_5_to_6.txt · Last modified: 2021/07/15 20:49 by pavroo