User Tools

Site Tools


pl:virtualbox_efi_boot_failed

Uruchomienie nie powiodło się po instalacji Sparky w trybie Virtualbox EFI

Instalując SparkyLinux w VirtualBox w trybie Efi, zainstalowany system nie może się uruchomić.

W większości przypadków VirtualBox uruchomi powłokę EFI.

VirtualBox Efi Shell

Aby ręcznie uruchomić Sparky 64 bit:

 fs0:\EFI\sparky\grubx64.efi

Aby ręcznie uruchomić Sparky 32 bit:

 fs0:\EFI\sparky\grubia32.efi

Jeśli użyłeś automatycznego partycjonowania, plik efi został zainstalowany na partycji /dev/sda1. Jeśli uzyłeś innej partycji dla pliku efi, zmień numer partycji.

Jeśli uruchomiłeś Sparky ręcznie, napraw start w następujący sposób:

64 bit:

 sudo mount /dev/sda1 /mnt
 cd /mnt
 sudo echo '\EFI\sparky\grubx64.efi' > startup.nsh

32 bit:

 sudo mount /dev/sda1 /mnt
 cd /mnt
 sudo echo '\EFI\sparky\grubia32.efi' > startup.nsh

Następnie restart systemu:

 reboot
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/virtualbox_efi_boot_failed.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)