User Tools

Site Tools


pl:usb_formatter

This is an old revision of the document!


USB Disk Formatter

Sparky USB Formatter to małe narzędzie, które pozwala na sformatowanie flashowego dysku USB Flash Disk z systemem plików vfat.

Narzędzie dostarcza bazujące na Yad GUI dla polecenia mkfs.fat.

Instalacja:

 sudo apt-get install sparky-usb-formatter


pl/usb_formatter.1566507497.txt.gz · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)