User Tools

Site Tools


pl:enlightenment

Enlightenment

Z Wikipedii:

“Enlightenment, znane również po prostu jako E, jest kompozytorem i stosowym menedżerem okien dla X Window System. Od wersji 20 Enlightenment jest także kompozytorem Waylanda.

Enlightenment zawiera funkcje zapewniające graficzną powłokę i może być używane w połączeniu z programami napisanymi dla GNOME lub KDE. W połączeniu z Enlightenment Foundation Libraries (EFL), Enlightenment może odnosić się do całego środowiska pulpitu.”

Instalacja Enlightenment na Sparky lub Debianie: Instalacja

Dodatkowe aplikacje zbudowane w ramach projektu Enlightenment: Aplikacje

Enlightenment

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/enlightenment.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)