User Tools

Site Tools


hu:sparky_kernel_builder

Sparky Kernel Építő

A Sparky Kernel Builder szkript a könnyű Linux kernel építő eljáráshoz, ha azt Ön önmagának szeretné elkészíteni.

A szkript letölti a kernel forráskódjait a kernel.org helyről, kicsomagolja, lehetővé teszi Önnek a konfiguráció módosítását és debek és forrás csomagok építését.

Telepítse a függőségeket!

sudo apt update 
sudo apt install grep coreutils pwd make bash xz-utils tar fakeroot build-essential ncurses-dev libssl-dev bc wget iputils-ping gawk flex bison binutils-dev
sudo apt install --no-install-recommends kernel-package

Töltse le a szkriptet a Sparky git tárolójából! https://github.com/sparkylinux/sparky-kernel-builder

Tegye végrehajthatóvá!

chmod +x sparky-kernel-builder

Futtassa (normál felhasználóként)!

./sparky-kernel-builder

Egy építéshez körülbelül 15 GB szabad helyre lesz szükség.

hu/sparky_kernel_builder.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)