User Tools

Site Tools


hu:sparky_kernel_builder

Sparky Kernel Építő

A Sparky Kernel Builder szkript a könnyű Linux kernel építő eljáráshoz, ha azt Ön önmagának szeretné elkészíteni.

A szkript letölti a kernel forráskódjait a kernel.org helyről, kicsomagolja, lehetővé teszi Önnek a konfiguráció módosítását és debek és forrás csomagok építését.

Telepítse a függőségeket!

sudo apt update 
sudo apt install grep coreutils pwd make bash xz-utils tar fakeroot build-essential ncurses-dev libssl-dev bc wget iputils-ping gawk flex bison binutils-dev
sudo apt install --no-install-recommends kernel-package

Töltse le a szkriptet a Sparky git tárolójából! https://github.com/sparkylinux/sparky-kernel-builder

Tegye végrehajthatóvá!

chmod +x sparky-kernel-builder

Futtassa (normál felhasználóként)!

./sparky-kernel-builder

Egy építéshez körülbelül 15 GB szabad helyre lesz szükség.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
hu/sparky_kernel_builder.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)