User Tools

Site Tools


pl:upgrade_5_to_6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:upgrade_5_to_6 [2020/03/30 23:05] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Aktualizacja Sparky z 5 do 6 =====
 +
 +<WRAP center info 100%>
 +Powinno zadziałać bez problemów, lecz pamiętaj: Robisz to na własne ryzyko!
 +</​WRAP>​
 +
 +Aby zaktualizować Sparky 5 do 6:
 +
 +1. Wykonaj kopię zapasową swoich osobistych plików na zewnętrzny dysk lub partycję.
 +
 +2. Zmień repozytoria Debiana z **buster** na **bullseye**,​ w pliku:
 +
 +   /​etc/​apt/​sources.list
 +
 +Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:
 +
 +   deb http://​deb.debian.org/​debian bullseye main contrib non-free
 +   ​deb-src http://​deb.debian.org/​debian bullseye main contrib non-free
 +   deb http://​security.debian.org/​debian-security/​ bullseye-security/​updates main contrib non-free
 +   ​deb-src http://​security.debian.org/​debian-security/​ bullseye-security/​updates main contrib non-free
 +   deb http://​deb-multimedia.org/​ bullseye main non-free
 +
 +3. Zmień repozytoria Sparky z **nibiru** na **potolo**, w pliku:
 +
 +   /​etc/​apt/​sources.list.d/​sparky.list
 +
 +Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:
 +
 +   deb https://​repo.sparkylinux.org/​ core main
 +   ​deb-src https://​repo.sparkylinux.org/​ core main
 +   deb https://​repo.sparkylinux.org/​ potolo main
 +   ​deb-src https://​repo.sparkylinux.org/​ potolo main
 +
 +4. Odśwież listę pakietów:
 +
 +   sudo apt update
 +
 +5. Zainstaluj pakiet **sparky6-apt**,​ który musi usunąc **sparky5-apt**:​
 +
 +   sudo apt install sparky6-apt
 +
 +6. Ponownie odśwież listę pakietów:
 +
 +   sudo apt update
 +
 +7. Wykonaj aktualizację dystrybucji:​
 +
 +   sudo apt full-upgrade
 +
 +Jeśli wystąpi jakiś problem:
 +
 +   sudo dpkg-reconfigure -a
 +   sudo apt install -f
  
pl/upgrade_5_to_6.txt · Last modified: 2020/03/30 23:05 by pavroo