User Tools

Site Tools


pl:sparky_web

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_web [2019/08/22 22:42] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Instalator Sparky Web Browser =====
 +
 +<WRAP center info 100%>
 +Sparky Web Browser Installer jest teraz modułem [[aptus|Sparky APTus]].
 +</​WRAP>​
 +
 +Instalator przeglądarki internetowej to małe narzędzie oparte na Yad, które pozwala zainstalować jedną z ponad 20 przeglądarek internetowych za pomocą jednego kliknięcia.
 +
 +Obsługiwane przeglądarki to: Bravo, Chromium, Conkeror, Cyberfox, Dillo, Dooble, Epiphany, ELinks, Falkon, Firefox ESR, Firefox najnowszy, Google Chrome, IceCat, Iridium, Iron, Konqueror, Links2, Lynx, Midori, Min, NetSurf, Opera, Otter, Palemoon, SeaMonkey, TOR Browser, Vivaldi,​W3M,​ Waterfox.
 +
 +Ważne!
 +
 +1. Bravo, Cyberfox, Google Chrome, Opera można zainstalować tylko na 64-bitowych systemach operacyjnych.
 +
 +2. Najnowsza wersja Firefoksa może być zainstalowana na Sparky, który oparty jest o Debiana testowego.
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt install sparky-webbrowser-installer
 +
 +Po instalacji aplikacja jest dostępna za pośrednictwem [[aptus|APTus]] -> zakładka Sieć
 +
 +{{: webbrowser-installer.png?​ 400 | Instalator przeglądarki internetowej}}
  
pl/sparky_web.txt · Last modified: 2019/08/22 22:42 by pavroo