User Tools

Site Tools


pl:sparky_rpi_language

Język systemu Sparky RaspberryPi

Edycja Sparky ARMHF dla RaspberryPi jest domyślnie skonfigurowana na ustawienia regionalne i klawiaturę Engish (USA).

Aby zmienić ustawienia narodowe na inne niż en_US:

 sudo dpkg-rekonfiguruj ustawienia regionalne

Aby zmienić układ klawiatury na inne niż en_US:

 sudo dpkg-rekonfiguruj konfigurację klawiatury

Zaloguj się ponownie lub uruchom system ponownie, aby aktywować zmiany.

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_rpi_language.txt · Last modified: 2019/08/15 20:57 by pavroo