User Tools

Site Tools


pl:sparky_rpi_language

Język systemu Sparky RaspberryPi

Edycja Sparky ARMHF dla RaspberryPi jest domyślnie skonfigurowana na ustawienia regionalne i klawiaturę Engish (USA).

Aby zmienić ustawienia narodowe na inne niż en_US:

 sudo dpkg-rekonfiguruj ustawienia regionalne

Aby zmienić układ klawiatury na inne niż en_US:

 sudo dpkg-rekonfiguruj konfigurację klawiatury

Zaloguj się ponownie lub uruchom system ponownie, aby aktywować zmiany.

pl/sparky_rpi_language.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1