User Tools

Site Tools


pl:sparky_backup_core

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_backup_core [2020/03/12 14:48] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Backup Core =====
 +
 +Sparky Backup Core umożliwia wykonanie kopii zapasowej obecnej instalacji Sparky oraz wygenerowanie obrazu iso. To narzędzie bazuje na Remastersys i jest jego forkiem.
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +   sudo apt-get install sparky-backup-core
 +
 +==== Narzędzia ====
 +
 +Sparky Backup Core dostarcza dwa narzędzia:
 +
 +  * Sparky Backup - narzędzie linii poleceń, które tworzy nowy obraz iso.
 +
 +  * SparkyLinux Installer - tekstowy i graficzny, bazujący na Yad instalator systemu live, który umożliwia zainstalowanie Sparky na nowej partycji, dysku lub komputerze. To narzędzie nosi nazwę [[advanced_installer|Sparky Advanced Installer]] i jest dostępne we wszystkich obrazach iso Sparky.
 +
 +==== Użycie ====
 +
 +Użycie narzędzia '​sparkybackup'​ w trybie tekstowym możliwe jest tylko w trybie ręcznym, przygotowania muszą być wykonane krok po kroku, przed rozpoczęciem procesu budowy iso.
 +
 +=== Krok 1 - Podstawowa Konfiguracja ===
 +
 +Konfiguracja narzędzia jest umieszczona w katalogu /etc :
 +
 +   /​etc/​sparkybackup/​sparkybackup.conf
 +
 +Wyedytuj ten plik przy użyciu edytora tekstu, z prawami administratora systemu, zmieniając opcje według swoich potrzeb:
 +
 +  * a. - Katalog roboczy (potrzebujesz do 20 GB przestrzeni dysku na utworzenie obrazu iso 4GB):
 +
 +   ​WORKDIR="/​home/​sparkybackup-sys"​
 +
 +  * b. - Nazwa dla systemu live:
 +
 +   ​LIVECDLABEL="​SparkyLinux"​
 +
 +  * c. - Nazwa nowego obrazu iso:
 +
 +   ​CUSTOMISO="​sparkylinux-4.6-arch-desktop.iso"​
 +
 +etc.
 +
 +Sugeruję aby nie zmieniać nazwy użytkownika live, zostaw ją taką jaka jest (live).
 +
 +=== Krok 2 - Konfiguracja pulpitu ===
 +
 +Konfiguracja twojego pulpitu powinna być skopiowana do katalogu /etc/skel co umoźliwi użycie jej w systemie live.
 +
 +Skopiuj (jako administrator) konfigurację śrdowiska graficznego lub menadżera okien do skel, na przykład:
 +
 +JWM:
 +
 +   sudo cp ~/​HOME/​.jwmrc /etc/skel/
 +
 +Openbox:
 +
 +   sudo cp ~/​HOME/​.config/​openbox/​* /​etc/​skel/​.config/​openbox/​
 +
 +etc., etc.
 +
 +Sub-katalog musi istnieć w katalogu '​skel'​. ​
 +
 +=== Krok 3 - Proces budowania ===
 +
 +Po zastosowaniu własnych ustawień i konfiguracji,​ proces budowania można rozpocząć poleceniem:
 +
 +   sudo sparkybackup dist
 +
 +Po zakończeniu procesu budowy, nowy obraz iso, lista pakietów i plik z sumami kontrolnymi bedzie dostępny w twoim katalogu roboczym. Skopiuj je do innego folderu zanim rozpoczniesz budowę kolejnego obrazu iso.
 +
 +=== Krok 4 - Sprzątanie ===
 +
 +Po zakończeniu procesu budowy i skopiowaniu utworzonych plików do innego katalogu, **MUSISZ** wyczyścić katalog roboczy **PRZED** rzopoczęciem tworzenia kolejnego iso:
 +
 +   sudo sparkybackup clean
 +
 +==== Skróty klawiszowe ====
 +
 +Począwszy od wersji 20171009, narzędzie zostało wyposażone w skrót o nazwie "​spb",​ na przykład:
 +
 +  * spb dist = sparkybackup dist
 +  * spb clean = sparkybackup clean
 +  * spb edit = nano /​etc/​sparkybackup/​sparkybackup.conf
 +  * spb cache = apt-get autoremove + apt-get clean + aptitude purge ~c
 +
 +
 +Zapoznaj się również ze stroną [[tricks_tips|Tricks & Tips]].
 +
 +-----
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[sparky_backup_system|<​--- Sparky Backup System]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[sparky_backup_sys|Sparky Backup Sys --->]]|
 +</​WRAP>​
  
pl/sparky_backup_core.txt · Last modified: 2020/03/12 14:48 by pavroo