User Tools

Site Tools


pl:sparky_armhf_qemu

Emulacja Sparky ARMHF w QEMU

Sparky ARM można przetestować w emulatorze QEMU.

Host Linux

Wymagania

obraz sparky-armhf
jądro
unzip
git
qemu
qemu-system-arm
sudo
Obraz Sparky ARMHF

Pobierz skompresowany obraz Sparky ARMHF z naszej oficjalnej strony.

Rozpakuj go:

unzip sparkylinux-VER-armhf.zip

lub (wersja Lite):

unzip sparkylinux-VER-armhf-cli.zip
Jądro

Pobierz jądro ARM za pomocą git, aby uruchomić obraz w QEMU:

git clone https://github.com/dhruvvyas90/qemu-rpi-kernel.git

Umieść jądro w tym samym katalogu, w którym znajduje się już rozpakowany obraz Sparky.

Uruchomienie
sudo qemu-system-arm \
-kernel ./kernel-qemu-4.4.34-jessie \
-append "root=/dev/sda2 panic=1 rootfstype=ext4 rw" \
-hda sparkylinux-VER-armhf.img \
-cpu arm1176 -m 256 \
-M versatilepb \
-no-reboot \
-serial stdio \
-net nic -net user \
-net tap,ifname=vnet0,script=no,downscript=no

lub wersja Lite:

sudo qemu-system-arm \
-kernel ./kernel-qemu-4.4.34-jessie \
-append "root=/dev/sda2 panic=1 rootfstype=ext4 rw" \
-hda sparkylinux-VER-armhf-cli.img \
-cpu arm1176 -m 256 \
-M versatilepb \
-no-reboot \
-serial stdio \
-net nic -net user \
-net tap,ifname=vnet0,script=no,downscript=no

Bardziej wydajną opcją jest przekonwertowanie go na obraz qcow2. Aby to zrobić, użyj komendy qemu-img (opcjonalnie):

qemu-img convert -f raw -O qcow2 sparkylinux-VER-armhf.img sparkylinux-VER-armhf.qcow

Teraz możesz również rozszerzyć wielkość obrazu (opcjonalnie):

qemu-img resize sparkylinux-VER-armhf.qcow + 6G

Sparky ARMHF in QEMU with Openbox and UXterm

pl/sparky_armhf_qemu.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1