User Tools

Site Tools


pl:sparky_armhf_qemu

Emulacja Sparky ARMHF w QEMU

Sparky ARM można przetestować w emulatorze QEMU.

Host Linux

Wymagania

obraz sparky-armhf
jądro
unzip
git
qemu
qemu-system-arm
sudo
Obraz Sparky ARMHF

Pobierz skompresowany obraz Sparky ARMHF z naszej oficjalnej strony.

Rozpakuj go:

unzip sparkylinux-VER-armhf.zip

lub (wersja Lite):

unzip sparkylinux-VER-armhf-cli.zip
Jądro

Pobierz jądro ARM za pomocą git, aby uruchomić obraz w QEMU:

git clone https://github.com/dhruvvyas90/qemu-rpi-kernel.git

Umieść jądro w tym samym katalogu, w którym znajduje się już rozpakowany obraz Sparky.

Uruchomienie
sudo qemu-system-arm \
-kernel ./kernel-qemu-4.4.34-jessie \
-append "root=/dev/sda2 panic=1 rootfstype=ext4 rw" \
-hda sparkylinux-VER-armhf.img \
-cpu arm1176 -m 256 \
-M versatilepb \
-no-reboot \
-serial stdio \
-net nic -net user \
-net tap,ifname=vnet0,script=no,downscript=no

lub wersja Lite:

sudo qemu-system-arm \
-kernel ./kernel-qemu-4.4.34-jessie \
-append "root=/dev/sda2 panic=1 rootfstype=ext4 rw" \
-hda sparkylinux-VER-armhf-cli.img \
-cpu arm1176 -m 256 \
-M versatilepb \
-no-reboot \
-serial stdio \
-net nic -net user \
-net tap,ifname=vnet0,script=no,downscript=no

Bardziej wydajną opcją jest przekonwertowanie go na obraz qcow2. Aby to zrobić, użyj komendy qemu-img (opcjonalnie):

qemu-img convert -f raw -O qcow2 sparkylinux-VER-armhf.img sparkylinux-VER-armhf.qcow

Teraz możesz również rozszerzyć wielkość obrazu (opcjonalnie):

qemu-img resize sparkylinux-VER-armhf.qcow + 6G

Sparky ARMHF in QEMU with Openbox and UXterm

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_armhf_qemu.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)