User Tools

Site Tools


pl:sparky_armhf_installation

Instalacja Sparky ARMHF na karcie pamięci

Możliwe jest zainstalowanie obrazu Sparky ARMHF na karcie pamięci mini SSD 8 GB lub większej,

Wykryj kartę SSD

Podłącz swoją mini kartę SSD za pomocą adaptera SSD do komputera.

Aby wykryć kartę SSD, uruchom:

 sudo fdisk -l

lub

 lsblk

lub

 sudo blkid

lub

 df -h

Twój numer urządzenia SSD powinien być taki jak: /dev/sdX, gdzie „X” zastępuje się literą urządzenia.

Sformatuj kartę SSD

Odmontuj kartę SSD:

 sudo umount /dev/sdX

Sformatuj:

 sudo mkfs.fat -F 32 -I -v /dev/sdX

lub

 sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX

Skopiuj obraz na kartę SSD

Rozpakuj obraz Sparky:

 unzip sparkylinux-VER-armhf.zip

Skopiuj go na kartę SSD:

 sudo dd if=sparkylinux-VERSION-armhf.img of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync

lub skopiuj spakowany obraz na kartę SDD:

 sudo unzip -p sparkylinux-VERSION-armhf.zip | sudo dd of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_armhf_installation.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)