User Tools

Site Tools


pl:sparky_armhf_installation

Instalacja Sparky ARMHF na karcie pamięci

Możliwe jest zainstalowanie obrazu Sparky ARMHF na karcie pamięci mini SSD 8 GB lub większej,

Wykryj kartę SSD

Podłącz swoją mini kartę SSD za pomocą adaptera SSD do komputera.

Aby wykryć kartę SSD, uruchom:

 sudo fdisk -l

lub

 lsblk

lub

 sudo blkid

lub

 df -h

Twój numer urządzenia SSD powinien być taki jak: /dev/sdX, gdzie „X” zastępuje się literą urządzenia.

Sformatuj kartę SSD

Odmontuj kartę SSD:

 sudo umount /dev/sdX

Sformatuj:

 sudo mkfs.fat -F 32 -I -v /dev/sdX

lub

 sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX

Skopiuj obraz na kartę SSD

Rozpakuj obraz Sparky:

 unzip sparkylinux-VER-armhf.zip

Skopiuj go na kartę SSD:

 sudo dd if=sparkylinux-VERSION-armhf.img of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync

lub skopiuj spakowany obraz na kartę SDD:

 sudo unzip -p sparkylinux-VERSION-armhf.zip | sudo dd of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync
This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/sparky_armhf_installation.txt · Last modified: 2019/08/15 18:52 by pavroo