User Tools

Site Tools


pl:repository_testing

This is an old revision of the document!


Repozytoria Sparky linii testowej

Sparky z linii testowej (ciagłej) jest oparty jest na pakietach Debiana z linii testowej.

Repozytorium

Użytkownicy Debiana z gałęzi „testowej” powinni dodać repozytoria Sparky potolo (testing) i core, aby uzyskać dostęp do repozytoriów Sparky:

 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/sparky.list

i wklej do pliku:

 deb https://repo.sparkylinux.org/ potolo main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ potolo main
 deb https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ core main

Repozytoria Sparky niestabilne (opcjonalnie):

 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/sparky-unstable.list

i wklej do pliku:

 deb https://repo.sparkylinux.org/ unstable main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ unstable main

Utwórz plik preferencji:

 sudo nano /etc/apt/preferences.d/sparky

i wklej do pliku:

 package: *
 Pin: release o=SparkyLinux
 Priorytet pinów: 1001

Możesz również zainstalować pakiety „sparky-apt” i „sparky6-apt”.

Klucz publiczny

Pobierz klucz publiczny Sparky jako pakiet „deb” z:

https://repo.sparkylinux.org/pool/main/s/sparky-keyring/

Następnie go zainstaluj:

 sudo dpkg -i /path/to/sparky-keyring_VERSION_all.deb
 sudo apt-key add /usr/share/keyrings/sparky.gpg.key

lub pobierz klucz ręcznie (należy zainstalować „wget”):

 wget -O - https://repo.sparkylinux.org/sparky.gpg.key | sudo apt-key add -
pl/repository_testing.1620134769.txt.gz · Last modified: 2021/05/04 15:26 by 127.0.0.1