User Tools

Site Tools


pl:linux_kernel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:linux_kernel [2020/03/06 00:07] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Najnowsze jądro Linux =====
  
 +Sparky jest domyślnie dostarczany z Debianowym jądrem Linux, lecz dostępna jest również najnowsza stabilna wersja jądra systemu Linux z repozytorium Sparky „unstable”.
 +
 +Aby zainstalować najnowsze Sparkowe jądro Linux, aktywuj [[repository|repozytorium]] Sparky "​unstable"​.
 +
 +Następnie zaktualizuj listę pakietów:
 +
 +   sudo apt-get update
 +
 +Następnie zainstaluj meta pakiet, który pobierze i zainstaluje Sparkowy kernel.
 +
 +amd64:
 +   sudo apt-get install linux-image-sparky-amd64
 +686-pae:
 +   sudo apt-get install linux-image-sparky-686-pae
 +
 +Nagłówki (headers) jądra Linux mogą byc zainstalowane również za pośrednictwem meta pakietów.
 +
 +amd64:
 +   sudo apt-get install linux-headers-sparky-amd64
 +686-pae:
 +   sudo apt-get install linux-headers-sparky-686-pae
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[gscreenshot|<​--- Gscreenshot]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[lightscribe_installer|LightScribe Installer --->]]|
 +</​WRAP>​
pl/linux_kernel.txt · Last modified: 2020/03/06 00:07 by pavroo