User Tools

Site Tools


pl:download

This is an old revision of the document!


Informacje o pobieraniu

Aktualne wersje SparkyLinux można pobrać ze strony https://sparkylinux.org/download/

Możesz także pobrać i przetestować nasze wersje rozwojowe z https://sparkylinux.org/download/development/

Jeśli to możliwe, używaj torrentów, aby zmniejszyć obciążenie serwera. :-)

This website uses cookies to improve your experience. We will assume you are ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
pl/download.1565736526.txt.gz · Last modified: 2019/08/14 00:48 by pavroo