User Tools

Site Tools


pl:code_names

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:code_names [2021/08/20 12:16]
pavroo
pl:code_names [2021/08/20 12:32] (current)
pavroo
Line 10: Line 10:
 ...Teoria korelacji Oriona (lub teoria korelacji Gizy–Oriona) jest skrajną teorią w alternatywnej egiptologii. Zakłada ona, że istnieje korelacja między położeniem trzech największych piramid kompleksu piramid w Gizie a Pasem Oriona w konstelacji Oriona i że ta korelacja została zamierzona przez pierwotnych budowniczych kompleksu piramid w Gizie. ...Teoria korelacji Oriona (lub teoria korelacji Gizy–Oriona) jest skrajną teorią w alternatywnej egiptologii. Zakłada ona, że istnieje korelacja między położeniem trzech największych piramid kompleksu piramid w Gizie a Pasem Oriona w konstelacji Oriona i że ta korelacja została zamierzona przez pierwotnych budowniczych kompleksu piramid w Gizie.
  
-  * **Sparky 6 „PoTolo”** (bazuje na Debianie 11 „Bullseye”)+  * **Sparky 6 „Po Tolo”** (bazuje na Debianie 11 „Bullseye”)
  
 Z Wikibooks (PL):\\ Z Wikibooks (PL):\\
pl/code_names.txt · Last modified: 2021/08/20 12:32 by pavroo