User Tools

Site Tools


pl:aptus_upgrade_checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
pl:aptus_upgrade_checker [2021/05/04 15:26] – external edit 127.0.0.1pl:aptus_upgrade_checker [2021/11/24 00:23] (current) pavroo
Line 21: Line 21:
  
 {{:upgrade-checker.png?300|}} {{:upgrade-checker.png?300|}}
 +
 +==== Harmonogram aktualizacji systemu ====
 +
 +Pozwala ustawić dodatkowy czas sprawdzania aktualizacji, który będzie sprawdzał aktualizacje co 1, 2, 4, 8, 12, 24 godziny lub raz w tygodniu, za pomocą menu-> System-> Harmonogram uaktualnień systemu.
 +
 +Pozwala także wyłączyć/włączyć domyślną aktualizację sprawdzającą przy każdym uruchomieniu systemu.
  
 ---- ----
pl/aptus_upgrade_checker.txt · Last modified: 2021/11/24 00:23 by pavroo