User Tools

Site Tools


hu:weather_location

Hogyan cserélje ki az időjárás helyszínét az Openbox pipe menüben

A SparkyLinux Openbox Kiadásban az előkonfigurált időjárás helyszíneként a Varsó, Lengyelország van kipipálva.

Ha saját helyszínére kívánja cserélni, tegye mint alább!

  • Találja meg helyszínét a http://www.weather.com vagy https://weather.codes/ címen!
  • Másolja ki a cím linkjéből a kódot! (például London, Egyesült Királyság esetében UKXX0085)
  • Nyissa meg a következő menüt! Config→ ObMenu→ Weather és cserélje ki a PLXX0028 kódot az Ön kódjára!

Vagy szerkessze bármelyik szövegszerkesztővel! A fájl:

 ~HOME/.config/openbox/menu.xml

és cserélje ki a gweather sorban Varsó kódját a saját kódjára!

  • Indítsa újra az Openboxot!
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
hu/weather_location.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)