User Tools

Site Tools


hu:verify_iso

Az ISO/IMG képfájl hitelesítése

Alapvető módszer

Linux gazdagép (host)

Csak valamelyik hivatalos szerver egyikéről tölthető le a Sparky képfájl. Csak erről az oldalról töltsön le: https://sparkylinux.org/download hogy biztos legyen abban, hogy azok hivatalosak!

Töltse le az AllSums.txt szövegfájlt is, amelyik az ISO/IMG képfájl ellenőrző összegeit tartalmazza!

 • md5sum
 • sha1
 • sha256
 • sha512

A Sparky ISO/IMG képfájl hitelesítéséhez futtassa valamelyik parancssort, a terminál emulátorral, abban a mappában, ahová letöltött az anyagait!

 md5sum sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso
 sha1sum sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso
 sha256sum sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso
 sha512sum sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso
 

Például:

 md5sum sparkylinux-4.2-x86_64-kde.iso
 364569cc931c1b8e4b5d17b978be85a6 sparkylinux-4.2-x86_64-kde.iso

A Sparky ISO képfájl hitelesítéséhez hasonlítsa össze a kimeneti adatot az AllSums.txt szövegfájlban szereplőkkel!

Aláírás

Linux gazdagép (host)

A Sparky 4.4 verziótó kezdődően az összes ISO-képfájl GPG nyilvános kulccsal alá van írva.

1. Töltse le a 'Sparky ISO Public Key' kulcsot!

 wget https://sparkylinux.org/files/klucz/sparkylinux-iso.gpg.key -O sparkylinux-iso.gpg.key

2. Importálja a letöltött kulcsot!

 gpg --keyid-format long --import sparkylinux-iso.gpg.key
 gpg: /home/pavroo/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
 gpg: key C39D3F722C86EECA: public key "Paweł Pijanowski (SparkyLinux ISO images key) <pavroo@onet.eu>" imported
 gpg: Total number processed: 1
 gpg:        imported: 1 (RSA: 1) 

3. Töltse le a sparkylinux-<version>-<arch>-<edition>.iso.sig fájlt a letöltési oldalról!

4. Nyissa meg a terminál emulátort letöltési könyvtárában, amelyik tartamazza mind a Sparky ISO/IMG képfájlt és a sig fájlt, és hitelesítse az ISO/IMG-t (például)!

 gpg --keyid-format 0xlong --verify sparkylinux-4.3-i686-minimalcli.iso.sig sparkylinux-4.3-i686-minimalcli.iso

A kimenetnek a megfelelő kulcsot kell mutatnia:

 gpg: Signature made Fri 04 Mar 2016 07:45:37 PM CET
 gpg:        using RSA key 1F61A0A8478AE18EA3E77CF9C39D3F722C86EECA
 gpg: Good signature from "Paweł Pijanowski (SparkyLinux ISO images key) <pavroo@onet.eu>"
 Primary key fingerprint: 1F61 A0A8 478A E18E A3E7 7CF9 C39D 3F72 2C86 EECA

vagy:

 gpg: Signature made Fri 04 Mar 2016 07:45:37 PM CET
 gpg:        using RSA key 1F61A0A8478AE18EA3E77CF9C39D3F722C86EECA
 gpg: Good signature from "Paweł Pijanowski (SparkyLinux ISO images key) <pavroo@onet.eu>" [unknown]
 gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
 gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
 Primary key fingerprint: 1F61 A0A8 478A E18E A3E7 7CF9 C39D 3F72 2C86 EECA

Cserélje ki az ISO/IMG képfájl nevét arra, ami Önnek van!

Minden rendben van ha az ISO/IMG kulcs azonos a 2-es és 4-es pontban levőkkel:

 gpg:        using RSA key 1F61A0A8478AE18EA3E77CF9C39D3F722C86EECA

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
hu/verify_iso.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)