User Tools

Site Tools


hu:sparky_rpi_wifi

Sparky RaspberryPi Wifi

A 4-dev20171127 verziótól kezdve, a vezeték nélküli hálózati eszközök konfigurálhatók a hálózatkezelő applet-tel vagy az 'nmtui' paranccsal

A Sparky RaspberryPi WiFi alapértelmezetten tiltott. Tegye az engedélyezéshez!

1. Szerkessze az ”interfaces” fájlt!

 sudo nano /etc/network/interfaces

Adja hozzá az új vonalakat a fájlhoz!

 allow-hotplug wlan0
 iface wlan0 inet manual
     wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

2. Keresse a/Olvassa be a vezeték nélküli hálózatokat!

 sudo iwlist wlan0 scan

Vigyázzon erre!

 ESSID:"YOUR-WIFI-NETWORK-NAME" (Az-Ön-WiFi-Hálózati-Neve)

3. Szerkessze a wpa_supplicant.conf fájlt!

 sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Cserélje le!

 country=GB

az Ön országa ID azonosító adatára!

Adja hozzá a fájlhoz!

 network={
 ssid="YOUR-WIFI-NETWORK-NAME" (Az-Ön-WiFi-Hálózati-Neve)
 psk="YOUR-WIFI-NETWORK-PASSWORD" (Az-Ön-WiFi-Hálózati-Jelszava)
 }

3. Konfigurálja újra a wpa_supplicant-ot!

 sudo wpa_cli -i wlan0 reconfigure

Hitelesítse! (opcionális):

 sudo ifconfig wlan0

Ekkor indítsa újra a rendszert és ellenőrizze hálózati kapcsolatát!

 sudo ping -c 2 sparkylinux.org
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
hu/sparky_rpi_wifi.txt · Last modified: 2020/03/18 20:14 by pavroo