User Tools

Site Tools


hu:sparky_rpi_config

Sparky RaspberryPi konfiguráció

Sparky ARMHF képfájl jellegzetessége az a Rasbiantól származó eszköz, amelyik megengedi a rendszer konfigurálását Önnek.

Futtassa azt terminál emulátorral!

 sudo raspi-config

vagy a következőképpen Menu→ System→ raspi-config

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
hu/sparky_rpi_config.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)