User Tools

Site Tools


hu:monitor_resolution

Hogy állítsa be kézzel a monitor felbontását?

Kézi megoldás

1. Ellenőrizze a jelenlegi felbontást!

 xrandr -q

Egy kimeneti példa:

 VGA1 csatlakozó (normál bal megfordított jobb x tengely y tengely)
 1024x768    60.0 
 800x600    60.3   56.2 
 848x480    60.0 
 640x480    59.9 
 DP1 szétkapcsolt (normál bal megfordított jobb x tengely y tengely )

2. Hozza létre a monitorához tartozó ‘modeline’-t a ‘gtf’ paranccsal!

 gtf width height refresh-frequency

Például:

 gtf 1366 768 60

Az eredmény:

 1368x768 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 47.70 kHz; pclk: 85.86 MHz
 Modeline "1368x768_60.00" 85.86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync +Vsync

Ahol:

 • 1366 – szélesség (width)
 • 768 – magasság (height)
 • 60 – frissítési-frekvencia (refresh-frequency)

3. Állítsa be a felbontását a gtf utolsó kimenetének megfelelően, másolja (az előző példa alapján) be, amit a Modeline után talált!

 xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85.86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync +Vsync
 xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
 xrandr --output VGA1 --mode 1368x768_60.00

Ez csak egy átmeneti felbontás, újraindítás után az összes változás elvész.


Tegye a következőt az állandóvá tételhez!

1. Hozzon létre egy új fájlt a ´home´ könyvtárában, például.mymonitor néven!

 nano .mymonitor

2. Másolja az utolsó három Ön által használt parancsot a monitor (kijelző) kézi beállításához és illessze be a következő fájlba!

 #! /bin/bash
 xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85.86 1368 1440 1584 1800 768 769 772 795 -HSync +Vsync
 xrandr --addmode VGA1 1368x768_60.00
 xrandr --output VGA1 --mode 1368x768_60.00

3. Tegye végrehajthatóvá a fájlt!

 chmod +x .mymonitor

4. Adja hozzá a ~HOME/.mymonitor fájlt a rendszer indításhoz!

További információkat a XrandR-ről parancsokkal tud találni, mint alább:

 xrandr --help
 man xrandr

Randr/XRandr Grafikus Felhasználói Felületek

A Rand/XRandr részére néhány előtét-program, ilyen:

 • LXrandr

 • KDE Workspace Randr
 • Arandr

Az arandr telepítéséhez használja ezt a parancsot!

 sudo apt-get install arandr

Ekkor nyisson egy terminált és lépjen be!

 arandr
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
hu/monitor_resolution.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)