User Tools

Site Tools


hu:econnman

EConnMan

Az EConnMan egy ConnMan felhasználói felület EFL használatával írva.

ConnMan - A Linux Kapcsolatkezelő projekt Internet kapcsolatok kezeléséhez biztosít démont a beágyazott eszközök futtatásával a Linux operációs rendszeren belül. A Kapcsolatkezelő vékonyra tervezett és csak a lehetséges legkevesebb forrást használja. Egy teljesen moduláris rendszer, hogy beépülő modulokon keresztül kiterjeszthető legyen. A beépülő modulos megközelítés megengedi a könnyű adaptációt és módosítást különböző használati esetekben.

ConnMan IPv4 és IPv6 kapcsolatot biztosít felhasználva a következőket:

  • ethernet
  • WiFi, wpasupplicant felhasználásával
  • Cellular, oFono felhasználásával
  • Bluetooth, bluez felhasználásával

Telepítés

 sudo apt-get install econnman

Az EConnMan a ConnMan-t telepíti és lecseréli a Hálózatkezelőt.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
hu/econnman.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)