User Tools

Site Tools


pl:weather_location

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:weather_location [2019/09/05 00:21] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Jak zmienić lokalizację pogody w menu Openbox =====
 +
 +SparkyLinux Openbox Editon wstępnie skonfigurował lokalizację pogody w swoim menu dla Warszawy.
 +
 +Jeśli chcesz to zmienić na swoje miejsce zamieszkania:​
 +
 +  * Znajdź swoją lokalizację na [[http://​www.weather.com]] lub [[https://​weather.codes/​]]
 +  * Skopiuj kod z linku adresu (na przykład dla Londynu, Wielka Brytania to **UKXX0085**)
 +  * Otwórz menu Konfiguracja->​ ObMenu-> Pogoda i zmień **PLXX0028** na swój kod
 +
 +lub edytuj za pomocą dowolnego edytora tekstowego, plik:
 +
 +   ​~HOME/​.config/​openbox/​menu.xml
 +
 +i zmień swój kod Warszawy w wierszu **gweather**.
 +
 +   * Uruchom ponownie Openbox
  
pl/weather_location.txt · Last modified: 2019/09/05 00:21 by pavroo