User Tools

Site Tools


pl:upgrade_6_to_7

This is an old revision of the document!


Aktualizacja Sparky z 6 do 7

Powinno zadziałać bez problemów, lecz pamiętaj: Robisz to na własne ryzyko!

Aby zaktualizować Sparky 6 do 7:

1. Wykonaj kopię zapasową swoich osobistych plików na zewnętrzny dysk lub partycję.

2. Zmień repozytoria Debiana z bullseye na bookworm, w pliku:

 /etc/apt/sources.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
 deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
 deb http://security.debian.org/debian-security/ bookworm-security/updates main contrib non-free
 deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bookworm-security/updates main contrib non-free
 deb http://deb-multimedia.org/ bookworm main non-free

3. Zmień repozytoria Sparky z potolo na orion, w pliku:

 /etc/apt/sources.list.d/sparky.list

Zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej:

 deb https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ core main
 deb https://repo.sparkylinux.org/ orion main
 deb-src https://repo.sparkylinux.org/ orion main

4. Odśwież listę pakietów:

 sudo apt update

5. Wykonaj aktualizację dystrybucji:

 sudo apt full-upgrade

Jeśli wystąpi jakiś problem:

 sudo dpkg-reconfigure -a
 sudo apt install -f
pl/upgrade_6_to_7.1629538529.txt.gz · Last modified: 2021/08/21 11:35 by pavroo