User Tools

Site Tools


pl:trinity_desktop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:trinity_desktop [2019/09/05 20:55]
pavroo created
pl:trinity_desktop [2019/09/05 21:08] (current)
pavroo
Line 12: Line 12:
  
 1. Świeża instalacja - przy użyciu obrazów ISO Sparky [[minimal|MinimalGUI/​CLI]]. Uruchamiając minimalne ISO, uruchom [[advanced_installer|Sparky Advanced Installer]] i postępuj zgodnie z procesem instalacji, który pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Trinity. 1. Świeża instalacja - przy użyciu obrazów ISO Sparky [[minimal|MinimalGUI/​CLI]]. Uruchamiając minimalne ISO, uruchom [[advanced_installer|Sparky Advanced Installer]] i postępuj zgodnie z procesem instalacji, który pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Trinity.
 +
 +Pulpitu Pantheon został usunięty z listy instalacji minimalnych obrazów ISO. 
  
 2. Sparky [[aptus|APTus]] - karta Pulpit udostępnia opcję, która pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Trinity, obok istniejącego,​ innego pulpitu. 2. Sparky [[aptus|APTus]] - karta Pulpit udostępnia opcję, która pozwala zainstalować jeden z 20 pulpitów, w tym Trinity, obok istniejącego,​ innego pulpitu.
pl/trinity_desktop.txt · Last modified: 2019/09/05 21:08 by pavroo