User Tools

Site Tools


pl:sparky_tube

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_tube [2019/08/22 22:29] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Tube =====
 +
 +Sparky Tube pobiera plik wideo ze strony internetowej i konwertuje go na plik wyjściowy audio lub wideo.
 +
 +Funkcje:
 +
 +- pobiera wideo ze stron internetowych
 +
 +- przekonwertowuje na format audio: acc, flac, mp3, m4a, opus, ogg vorbis, wav; lub
 +
 +- przekonwertowuje na format wideo: avi, mkv, mp4
 +
 +- zapisuje przekonwertowany plik audio lub wideo na dysku lokalnym
 +
 +- umożliwia odtwarzanie przekonwertowanego pliku przy użyciu domyślnego odtwarzacza audio lub wideo
 +
 +- mały i lekki - wykorzystuje Yad jako GUI
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +   sudo apt update
 +   sudo apt install sparky-tube
 +
 +{{:​sparky-tube.png?​400|Sparky Tube}}
  
pl/sparky_tube.txt · Last modified: 2019/08/22 22:29 by pavroo